"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Investeer in mensen voor de toekomst van arbeid

Column door Aart van der Gaag, commissaris van het project Op naar de 100.000 banen

Zo’n dikke drie jaar geleden kwamen Hans Kamps, Fred van Haasteren, Aart van der Gaag (alledrie hun sporen nagelaten in de uitzendwereld) en de mannen van De Argumentenfabriek, Frank Kalshoven en Kees Kraaijeveld, bij elkaar. Aanleiding was een artikel over veranderingen op het gebied van contracten, sociale zekerheid en transities op de arbeidsmarkt dat de eerstgenoemde drie hadden geschreven.

Om een lang verhaal kort te maken: hieruit werd het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) geboren. Er werden financiers gezocht; de Goldschmeding Foundation en diverse ministeries stapten in. Nog belangrijker, er werden partners gevonden met betrokkenheid op de arbeidsmarkt, zoals AWVN, UWV, ABU, Cedris, Verbond van Verzekeraars, MBO Raad en vele andere. Prominenten uit deze koepels werden, zonder last of ruggespraak, lid van het platform als uitvoerende leden. In het project namen daarnaast honderden sociaal economische experts deel aan sessies, denktank- en werkgroepen. Mensen werkend bij SCP, DNB, CPB, ministeries, universiteiten en andere instituties, maar ook veel ondernemers en andere werkenden dachten erover mee.

De eerste producten, alle in schrift en digitaal verschenen, waren al hoopvol, ‘Lessen uit het buitenland’, ‘Het Nederlandse consensusmodel’ (in mijn ogen het beste dat ooit over de polder is geschreven) en een visie op ‘Hoe Nederland beter kan werken’.

En nu is het eindproduct daar, onder de titel ‘Investeren in mensen’. Het pleit voor een brede aanpak, veel breder dan wij schetsten in ons eerste artikel. Het begint bijvoorbeeld al met het jonge kind en diens opleiding. De kern van het rapport is een krachtige visie op andere contractuele vormen op de arbeidsmarkt, op vernieuwde activerende sociale zekerheid en op noodzakelijke arbeidsmarkttransities.

Uiteraard werden we gedurende de rit geïnspireerd door anderen, zoals de Commissie Borstlap en de WRR. Wat onze visie van hun rapporten onderscheidt, is dat wij veel verder gaan. SEO (Sociaal Economisch Onderzoek) heeft alles wat wij nodig vinden doorgerekend en zoals Frank Kalshoven zei: ‘er is nog nooit een rapport verschenen met zo’n goed rapportcijfer’. Het leidt tot 140.000 fte méér aan het werk op de arbeidsmarkt (dat zijn ongeveer 200.000 mensen), veel meer kansen voor mensen op nieuw werk bij ontslag, permanente scholing, betere contracten met meer zekerheid en dat alles tegen zeer aanvaardbare kosten. Op termijn levert het zelfs meer baten op.

Lees het rapport ‘Investeren in mensen’ op toekomstvanarbeid.nl.

Laat je erdoor inspireren, laten politieke partijen dit gedachtegoed meenemen in hun verkiezingsprogramma’s. Wij hopen dat volgende kabinetten grote delen (liefst alles…) van onze visie meenemen in hun beleid.

Uitzenders stonden aan de wieg van dit baanbrekende rapport, toch pleit het voor meer interne flex. Er worden drie hoofdwegen geschetst, de vaste baan, de (echte) zzp’er en arbeid bemiddeld door intermediairs, waarbij de ene vorm niet minder is dan de andere, alle hebben bijvoorbeeld recht op sociale zekerheid en scholing.

Iedereen herkent dat er op de arbeidsmarkt drastische hervormingen nodig zijn, de coronacrisis bewijst het eens te meer. De polder kwam er niet uit en dat was één van de redenen dat wij dit project zijn gestart. De eerste reacties van de zijde van het FNV zijn ook nu niet bemoedigend. Dat verbaast ons niet, ze waren dan ook niet betrokken, en ‘not invented here’ leidt vaak tot afwijzing.

Ik zou zeggen, beoordeel het rapport op zijn waarde en laten we er vanuit werkend Nederland druk op zetten dat het volgende regeerakkoord ermee wordt ingevuld.

Aart van der Gaag
Twitter: @aartgaag


[ Advertentie ]

MatchQ, ken je talenten
MKB-bedrijven kunnen vanaf 1 t/m 30 september 2020 bij de overheid de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan en ontwikkeladviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. MatchQ biedt een tool die inzicht geeft in de talenten en ontwikkelingskansen van medewerkers.
Aart van der Gaag is commissaris en boegbeeld van het project 'Op naar de 100.000 banen', een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.