SLUIT MENU

Olympia: uitzendkrachten dupe van gat in NOW-vangnet

Veel uitzendkrachten in Nederland zijn de dupe van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en staan onverwacht op straat. Ook circa 2.000 uitzendkrachten van Olympia worden hierdoor getroffen.

Het gaat om uitzendkrachten die gekozen hebben voor uitzendbureaus die in 2019 zijn gegroeid. Deze uitzendbureaus komen niet in aanmerking voor de NOW-regeling. Uitzendbureau Olympia heeft als gevolg daarvan het contract met 2000 uitzendkrachten noodgedwongen beëindigd, maar hoopt deze maatregel te kunnen terugdraaien.

Terwijl de pijn van het Coronavirus gelijk is voor alle uitzendbureaus worden alleen de bureaus met een omzetverlies van ten minste 20% ten opzichte 2019 geholpen om hun uitzendkrachten de noodzakelijke bescherming te bieden. De overheid weigert vooralsnog het gat in de NOW-regeling te dichten door simpelweg af te zien van de eis van 20% omzetverlies in 2019 om daarmee 10.000-en uitzendkrachten nu zekerheid op werk te geven. Olympia heeft als gevolg het contract met 2.000 uitzendkrachten noodgedwongen beëindigd, maar hoopt deze maatregel te kunnen terugdraaien.

Lees Olympia’s pleitbrief onbedoeld verlies van werk door NOW, gericht aan minister Koolmees van SZW.

Olympia geeft aan dit met pijn in het hart te moeten doen. “Dit staat haaks op de missie van Olympia, namelijk mensen aan werk van betekenis helpen en houden”, zegt Dimitri Yocarini, CEO van Olympia. “We zouden deze mensen graag aan boord houden, maar het kan niet. Uiteraard zetten we alles op alles om hen te begeleiden naar ander werk.”

Yocarini: “Alle uitzendkrachten verdienen juist nu, in deze onzekere tijd, bescherming. Het is niet uit te leggen dat de ene flexwerker wel en de ander geen bescherming van de overheid krijgt. Ondanks dat ze in veel gevallen bij dezelfde opdrachtgevers werken. De flexwerker wordt nu hard en volstrekt onterecht geconfronteerd met de eerder gemaakte keuze om voor een uitzendbureau met omzetgroei te gaan werken.

De groei van deze uitzendbureaus in 2019 geeft hen nu bij lange na niet de reserves om uitzendkrachten door te betalen zonder werk. Hoe graag de bedrijven dit ook zouden willen, want uitzendkrachten zijn hen zeer dierbaar. De continuïteit van het bedrijf is in gevaar als die bescherming geboden zou worden. Minister Koolmees werkt op aansporen van de Tweede Kamer nog aan een vangnet voor uitzendkrachten. Het is aan hem om dit gat te dichten. Maar de tijd dringt. Elke dag telt en is het verschil voor velen tussen wel of geen werk.”

Bron: Olympia, 23 april 2020

Lees ook
Interview met YoungCapital:
Omzet als basis voor NOW leidt bij flex tot ongelijk speelveld
Misverstanden over de NOW in de uitzendsector
Stichting van de Arbeid vraagt aanpassing noodpakket flexarbeid

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.