"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wat doet Randstad voor duurzame inzetbaarheid van flexwerkers?

Wat doet Randstad voor duurzame inzetbaarheid van flexwerkers?

Interview met Annet Goossen
Senior stafspecialist HR Flex & Professionals, Randstad Groep Nederland

Annet Goossen
Annet Goossen

“Bij Randstad Groep vinden we goed werkgeverschap belangrijk. Daarbij hoort aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van onze flexwerkers,” vertelt Annet Goossen. Zij is samen met haar collega’s verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van HR, goed werkgeverschap en alles wat te maken heeft met duurzame inzetbaarheid van flexkrachten.”

Vier domeinen
“Hoewel er meerdere definities zijn van duurzame Inzetbaarheid, hanteren wij een indeling in vier domeinen: Gezondheid & Vitaliteit, Loopbaan & Competenties, Motivatie & Betrokkenheid en Mobiliteit & Wendbaarheid.”

Wat houden deze domeinen in?

Gezondheid & Vitaliteit
“Gezond zijn en blijven in je werk, zowel mentaal als fysiek. Specifieke aandacht besteden we bijvoorbeeld aan uitzendkrachten die fysiek zwaar werk doen. Daarnaast kan de werkdruk hoog zijn. Daarom is aandacht voor de mentale gezondheid eveneens van belang. Evenwicht in de werk-privé balans verdient ook aandacht.”

‘Dank voor alle kansen die ik bij Randstad heb gekregen. Hierdoor heb ik nu een vast contract bij de inlener gekregen. Ik heb nooit scholing gehad en nu door Randstad heb ik een certificaat gehaald. Mijn moeder zal zo trots zijn!’
Lateisha Daley

Loopbaan & Competenties
“Uitzendkrachten wisselen over het algemeen vaker van baan. Toch richten ze zich in hun ontwikkeling over het algemeen op wat nodig is om hun huidige werk goed te kunnen doen en minder op wat nodig is om in de toekomst inzetbaar te blijven. Daarvoor is het belangrijk dat zij hun competenties en vaardigheden op en buiten de werkvloer blijven ontwikkelen.”

Motivatie & Betrokkenheid
“Persoonlijke betrokkenheid van de flexwerker bij Randstad en omgekeerd versterkt de band en schept de bereidheid over en weer om voor elkaar een extra inspanning te leveren als de omstandigheden daarom vragen. Het vergroot het werkplezier en de gezondheid van de flexwerker. De intercedent op de betreffende vestiging speelt hierin een belangrijke rol.”

Mobiliteit & Wendbaarheid
“Dit gaat over het aanpassingsvermogen van uitzendkrachten bij veranderingen binnen de organisatie en op de arbeidsmarkt als geheel. Het betreft zowel een mentaal aanpassingsvermogen als een vermogen om te switchen van baan als de omstandigheden dit vragen.

Per domein hebben wij gekeken waar wij voor flexkrachten betekenisvol kunnen zijn. Dit hebben wij vertaald in praktische handvatten en hulpmiddelen die de intercedenten kunnen inzetten voor flexwerkers. Op ons intranet hebben we een aparte pagina ingericht waarop onze intercedenten alle informatie vinden die ze nodig hebben om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. De informatie is per domein gegroepeerd, elke intercedent kan dit gemakkelijk raadplegen.

Hier staat bijvoorbeeld informatie over het gratis volgen van een ‘stoppen met roken’-cursus via de huisarts en het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht, maar ook zijn er tips te vinden voor flexwerkers die in ploegendiensten werken of hulp nodig hebben bij hun financiën.”

Intercedenten trainen in gespreksvaardigheden
Hoe trainen jullie intercedenten op de vestigingen in het voeren van gesprekken over duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen?
“In het introductieprogramma voor nieuwe intercedenten wordt aandacht besteed aan goed werkgeverschap. We vertellen hen waar zij informatie kunnen vinden over opleiden, testen en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast hebben wij een training ‘Goed in gesprek’ waarin wij intercedenten leren hoe we goed werkgeverschap vormgeven in onze HR-cyclus.

Intercedenten leren hoe zij ontwikkelgesprekken met flexwerkers kunnen voeren die een vast onderdeel zijn in onze HR-cyclus. We stimuleren intercedenten om regelmatig in gesprek te gaan met hun werkenden. Door elkaar goed te kennen, weten we wat voor hen belangrijk is of waar we bij kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een andere baan, een cursus Nederlands of een training om een volgende stap in de loopbaan mogelijk te maken.”

Vakopleidingen en persoonlijke ontwikkeling
“Daarnaast ondersteunen wij intercedenten met het zoeken en boeken van trainingen voor flexwerkers via onze opleidingsportalen. Het aanbod varieert van alle BBL Vakopleidingen die wij via onze Vakschool aanbieden tot een breed scala aan trainingen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Zo hebben we in 2019 meer dan 25.000 flexwerkers opgeleid.

‘Thank you Randstad for opportunity giving to me to achieve few things I can boldly be proud that I have today, forklift certificate EPT and finally I hold certificate as a software developer on IT course which Randstad sponsored me to attend, thank you all.’
Victor Bernard

Bovenop dit aantal van 25.000 komen nog alle e-learnings die we kosteloos aanbieden aan onze flexwerkers. Het aanbieden van gratis online trainingen past bij onze doelstelling om flexwerkers zelf de mogelijkheid te bieden om de regie te nemen in hun ontwikkeling. We zien dat er heel veel gebruik van wordt gemaakt: in 2019 is meer dan 400.000 keer een module gevolgd.”

Veel aandacht voor trainingen Nederlandse taal
“We besteden veel aandacht aan Nederlandse taaltrainingen. Een basistraining hiervoor bieden we gratis aan via Goodhabitz. Voor de mensen die echt moeite hebben met het begrijpen van de Nederlandse taal bieden we groepsgewijze trainingen aan. We vinden dit heel belangrijk omdat beheersing van de taal nodig is voor het begrijpen van (veiligheids)instructies op het werk, maar ook voor het begrijpen van tal van praktische zaken in het privéleven, zoals het kunnen lezen van facturen, brieven, e-mail, huur- en belastingformulieren enzovoort. Bovendien is het beheersen van de Nederlandse taal een randvoorwaarde voor verdere ontwikkeling, wat weer belangrijk is voor duurzame inzetbaarheid op langere termijn.”

Fikks en Nibud
“Wij bieden niet alleen eigen interventies aan, maar kijken ook voortdurend naar mogelijkheden buiten onze organisatie. Zo verwijzen we onze flexwerkers naar de app Fikks die ondersteunt bij het op orde krijgen van iemands financiële positie. Ook de informatie van het Nibud brengen wij onder de aandacht, omdat we weten dat een instabiele financiële positie duurzame inzetbaarheid in de weg zit. Bij ernstige problemen zetten we een budgetcoach in.”

Loopbaancoaching
“Op het gebied van duurzame inzetbaarheid participeren wij ook in een project met de Stichting Doorzaam. Daarin krijgen flexwerkers loopbaancoaching van Randstad Risesmart en daaropvolgend de mogelijkheid om een interventie in te zetten om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Dit kan in de vorm van een opleiding of training, budgetcoach of bijvoorbeeld een vitaliteitscoach. Dat project wordt bekostigd vanuit Doorzaam en helpt ons duurzame inzetbaarheid nog beter verankerd te krijgen in onze organisatie.”

Omscholing en training, digitalisering en robotisering
“We zetten de loopbaancoaching onder meer in bij mensen voor wie hun bestaande werk fysiek te zwaar wordt en die training en scholing nodig hebben om zich voor te bereiden op een ander type baan. Of mensen die werken in sectoren waar minder werk is, doordat het werk meer en meer wordt geautomatiseerd of de productie afneemt. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval in de automotive sector, waar de werkgelegenheid is gedaald. De werkenden zullen dus moeten worden omgeschoold naar andere beroepen en sectoren. Het landschap van werk verandert door digitalisering en robotisering, zoals we ook zien in callcenters.”

Vakverklaring
“Daarnaast werken we samen met bedrijven en opleiders om opgedane werkervaring vast te leggen met een Vakverklaring. Vooral voor wie het nooit is gelukt om een officieel diploma te halen, is de Vakverklaring een uitkomst: het geeft gevoel van eigenwaarde, en is een geweldige steun in de rug bij de volgende stap in de loopbaan. Maar ook voor anderen kan de Vakverklaring van waarde zijn: het meeste ‘leren’ vindt immers niet plaats op school, maar in de praktijk op de werkvloer. Door dit vast te leggen samen met je werkgever maak je beter zichtbaar welke competenties je beheerst.”

Met plezier kunnen werken en leven
“Bij onze inzet voor duurzame inzetbaarheid gaat het ons erom dat mensen met plezier leven en werken en ook op langere termijn goed in hun levensonderhoud kunnen voorzien op een gezonde manier. Duurzame inzetbaarheid is wat ons betreft een belangrijk thema, waar wij ons op allerlei manieren voor inzetten.

Het ultieme doel is actiebereidheid en besef bij elke werkende en intercedent dat in de huidige arbeidsmarkt een leven lang ontwikkelen noodzaak is.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Kijk voor meer informatie op Randstad.nl

Zie ook
DOORZAAM maakt uitzendkrachten duurzaam inzetbaar
Randstad lanceert RiseSmart voor outplacement in Nederland

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.