"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Mag een werkgever zomaar verlofdagen afboeken?

Bij CNV Vakmensen komen steeds meer vragen binnen van werknemers over de gevolgen van het coronavirus voor hun werk. Een van de vragen is of een werkgever zomaar verlofdagen mag afboeken, nu het werk op veel plekken stilvalt.

“Gedwongen verlof is niet aan de orde”, vindt Myranda Cuijpers, jurist bij CNV Vakmensen. “De werkgever mag niet vrij beschikken over de verlofdagen van werknemers omdat het hem nu goed uitkomt.”

“Een werkgever mag wel aan werknemers vrágen of zij verlof willen opnemen. Dat is een verzoek, nooit een verplichting. Je hebt die vakantiedagen zelf ook hard nodig om rust te nemen op een moment dat je er zelf voor kiest,” zegt zij.

Min- en plusuren
In sommige cao’s staan afspraken over min- en plusuren. Cuijpers: “Die regeling is bedoeld om tijdelijk pieken en dalen op te vangen. We krijgen nu signalen dat werkgevers op grote schaal gebruikmaken van min-uren. Dat betekent dat werknemers een veel te hoog saldo aan min-uren opbouwen die ze later nooit meer kunnen inhalen. Dat moeten we echt voorkomen. We roepen werkgevers dan ook op om hier op een normale manier mee om te gaan. Het cao-artikel is niet bedoeld voor deze extreme situatie.”

Vakbond CNV geeft enkele voorbeelden uit de recente praktijk:

• Een grote cateraar stuurt een mail naar alle werknemers in bedrijfsrestaurants, met daarin de volgende tekst: “Indien er geen werk op een andere locatie beschikbaar is of indien er niet thuis gewerkt kan worden, dan dien je tijd voor tijd uren of verlof op te nemen.” CNV Vakmensen heeft de werknemers geadviseerd om hier niet zomaar mee akkoord te gaan.

• Een werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd en vraagt tegelijkertijd aan werknemers om vrij te nemen en tijd-voor-tijduren op te maken. Daar hoef je als werknemer niet in mee te gaan. Werktijdverkorting is een goed vangnet voor werkgever en werknemer. Je hoeft dan niet ook nog eens vrije dagen in te leveren.

Bron: CNV, 16 maart 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.