"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kabinet ondersteunt met noodfonds alle bedrijven en zzp’ers

Dinsdagavond hebben de ministers Hoekstra, Wiebes en Koolmees bekend gemaakt dat er een noodfonds komt voor bedrijven in de hele breedte en voor zzp’ers.

Het pakket van maatregelen is er op gericht om alle banen te behouden en bedrijven respijt te geven in de uitzonderlijke coronacrisis. Ook zzp’ers komen in aanmerking voor bijstand. Bekijk de persconferentie

Bekijk de maatregelen

Drie maanden vanaf 1 maart
De maatregelen gelden vanaf 1 maart j.l., ze gaan dus in met terugwerkende kracht. Ze gelden voor de komende drie maanden.
Ze bestaan enerzijds uit looncompensatie voor behoud van banen en inkomsten, anderzijds uit maatregelen om de liquiditeit van bedrijven te verbeteren, onder meer via uitstel van belasting.

Er komt een noodloket, een compensatieregeling voor direct hard getroffen. Denk aan de horeca en de culturele sector, de reisbranche. Zij krijgen een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro. Om welk type bedrijven en sectoren het precies gaat, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Nieuw systeem voor werktijdverkorting
Het systeem voor aanvraag van werktijdverkorting bleek niet te werken. De procedure was te traag en het systeem was niet ingericht op de enorme vraag. Inmiddels hebben al 78.000 bedrijven een aanvraag gaan voor werktijdverkorting.
Het kabinet werkt samen met het UWV op dit moment aan een nieuw systeem. Alle bestaande aanvragen voor werktijdverkorting worden daarin meegenomen. Binnen vier weken zou dit operationeel moeten zijn.

Ondersteuning van zzp’ers
Alle zzp’ers die door de crisis geen opdrachten en inkomsten meer hebben, kunnen binnen enkele dagen een brief verwachten van hun gemeente, met uitleg over de aanvraag voor bijstand tot het sociale minimum. Er is gedurende deze noodfondsperiode geen toetsing aan verbonden, maar wel een uren-eis. Deze ondersteuning hoeft niet terug te worden betaald. Zelfstandigen kunnen op dit moment nog niet terecht bij de gemeente, ze krijgen hierover bericht.

Flexkrachten en oproepkrachten
Ook het loon voor flexkrachten en oproepkrachten wordt betaald. Daartoe is besloten op aandringen van sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid. Uit een eerder bericht vandaag op NOS.nl bleek dat de overheid het loon voor 90% betaald, het resterende bedrag wordt aangevuld door de werkgever.

Uitstel belastingbetaling
Ook via uitstel van belastingen worden ondernemers ondersteund. Dit geldt voor alle bedrijven, grootbedrijf tot en met zelfstandigen met of zonder personeel. Er worden geen verzuimboetes geheven tijdens dit noodfonds-kwartaal. De invorderingsrente wordt verlaagd naar bijna 0%. Er komt een verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Of de maatregelen voldoende zijn zal in de komende maanden moeten blijken. Minister Hoekstra gaf aan dat het kabinet zo nodig de maatregelen nog maandenlang kan verlengen. De komende periode wordt niet gemakkelijk, het zal hoe dan ook pijn gaan doen, maar het kabinet doet wat het kan, aldus de ministers van Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Andere kabinetsplannen komen wellicht in het gedrang door deze noodmaatregelen.

Bron: NOS, persconferentie kabinet, 17 maart 2020

Zie ook
Forse verruiming werktijdverkorting en meer steun voor gedupeerde zzp’ers

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.