"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, uitgave 3, beschikbaar

De Belastingdienst heeft de 3e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2020’ gepubliceerd.

Deze bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave
In de 3e uitgave zijn drie onderwerpen toegevoegd:

Indexatie verzuimboeten
Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
Verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand)
Verder zijn een aantal onderwerpen aangepast:

Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) zijn de geïndexeerde bedragen vermeld.
Bij onderwerp 3 (Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0) zijn de wijzigingen die vermeld zijn bij onderwerp 2 verwijderd.
Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangepast.
Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is de tijdelijke coulance tot 1 april 2020 toegevoegd.
Bij onderwerp 18 (Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)) is de tekst aangepast en aangevuld met de mogelijkheid om in te loggen bij de Belastingdienst met een EU-erkend inlogmiddel.
Bij onderwerp 22 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020) werden enkele foutieve bedragen aangepast.

Bron: Belastingdienst, februari 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.