"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ACM: zzp’ers kunnen vaker gezamenlijk afspraken maken over tarieven

ACM: zzp’ers kunnen vaker gezamenlijk afspraken maken over tarieven

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen in sommige gevallen gezamenlijk afspraken maken over hun tarief. Dat kan bijvoorbeeld om op het bestaansminimum te komen. Maar ook zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers in hun sector mogen tariefafspraken maken. Deze situaties staan beschreven in de definitieve ‘Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Dat meldt de ACM dinsdag in een persbericht.

Verschillende partijen hebben afgelopen zomer gereageerd op de concept-Leidraad. Naar aanleiding van de reacties is de Leidraad op een paar punten aangepast en verduidelijkt. De Leidraad geldt bijvoorbeeld ook voor zzp’ers die met hun arbeid “werken tot stand brengen”, zoals fotografen of kunstenaars.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “In onze economie werken meer dan een miljoen zzp’ers. We maken duidelijk dat zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers bijvoorbeeld onder cao-afspraken kunnen worden gebracht. En zzp’ers mogen nu al, vooruitlopend op wettelijke regels, onderling afspraken maken om op het bestaansminimum te komen.”

Er zijn twee belangrijke situaties waar zzp’ers tariefafspraken mogen maken.

Zzp’ers die “zij-aan-zij” werken met werknemers mogen tariefafspraken maken
Zzp’ers die “zij-aan-zij” werken met werknemers in het bedrijf of sector, zijn voor dat werk geen “onderneming” in de zin van de Mededingingswet. Dus als zzp’ers in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van werknemers in die sector, dan mogen zij gezamenlijk onderhandelen over tarieven. Dat mag ook in het kader van een cao. Deze situatie geldt dus niet alleen voor afspraken om op het bestaansminimum te komen.

Zzp’ers kunnen onderhandelen over een tarief om op het bestaansminimum te komen
Het kabinet wil in 2021 een wettelijk minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur invoeren. Het kabinet wil zo zzp’ers beschermen tegen armoede en voorkomen dat zij tegen een te laag tarief ingehuurd worden. Ook voorkomt het dat opdrachtgevers alleen vanwege lagere kosten zelfstandigen inhuurt. Dat leidt tot sociale dumping.
De ACM zal tot de invoering van het wettelijk minimumtarief geen boetes opleggen bij afspraken tussen zzp’ers om dit minimumtarief nu al te realiseren.

Bron: ACM persbericht, 26 november 2019

Zie ook
ACM staat toe dat zzp’ers collectief tariefafspraken maken
Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring – internetconsultatie

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.