"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flexbranche niet langer motor van economie

ING Economisch Bureau geeft een schets van de economische ontwikkelingen in de flexbranche.

Het aantal gewerkte uren in de flexbranche valt in 2019 en 2020 sterk terug, verwacht ING. Voor 2019 wordt een lichte volumegroei van 1% verwacht, terwijl de groei in 2020 mogelijk omslaat naar een kleine krimp.

Urengroei flexbranche valt vrijwel stil in 2019 en 2020, ramingen ING Economisch Bureau

Dit komt met name door de lagere economische groeiverwachtingen voor zowel dit jaar als komend jaar. De aanhoudend krappe arbeidsmarkt en de invoering van nieuwe wetgeving speelt ook een rol. Lees meer

Economische krimp en personeelstekorten
Sectoren als de industrie en logistiek – belangrijke afnemers van flexwerkers – groeien minder hard waardoor de vraag naar flexwerkers afneemt. Bovendien nemen bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt weer vaker zelf personeel in vaste dienst. De flexbranche (uitzendbureaus, bemiddelaars en payrollers) worstelt zelf eveneens met de krappe arbeidsmarkt.

Fors minder banengroei in 2019 en 2020
In de afgelopen vier jaar groeide de economie jaarlijks met meer dan 2% en kwamen er in de uitzendbranche gemiddeld 59.000 banen per jaar bij. Voor 2019 en 2020 verwacht het UWV een fors lagere banengroei met gemiddeld 15.000 banen per jaar. Dit heeft zijn weerslag op de flexbranche.

Hogere prijzen door krappe arbeidsmarkt
De aanhoudend krappe arbeidsmarkt biedt uitzenders ruimte om de prijzen te verhogen. Tot 2017 gebeurde dit nog mondjesmaat, maar in het topjaar 2018 stegen de prijzen met circa 4%. Vanwege de aanhoudende krapte wordt voor 2019 opnieuw een prijsstijging verwacht, zij het minder hoog dan in 2018.

Roerige tijden voor flex
De flexbranche staat voor grote uitdagingen. Om aan de vraag naar flexwerkers te kunnen blijven voldoen moet de branche zelf oplossingen vinden. Uitzendbureaus leiden bijvoorbeeld zelf personeel op of kunnen uitzendkrachten stimuleren meer uren per week of een langere periode als uitzendkracht te werken.

Nieuwe wet zorgt mogelijk voor verschuiving binnen de sector
De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 is eveneens uitdagend voor de branche. Payrollkrachten krijgen dezelfde rechten als werknemers in vaste dienst bij het bedrijf waar ze werken. De behoefte aan flexibiliteit verdwijnt niet; de huidige vraag naar payroll kan verschuiven ten gunste van meer vraag naar uitzenden of een toename van de inzet van zzp’ers.

Bron: ING Economisch Bureau, 4 september 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.