"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kabinet trekt 22 miljoen uit voor banenverlies fossiele energie

De energietransitie biedt veel kansen, maar betekent ook dat werknemers in met name de fossiele energiesector de komende jaren hun baan verliezen. Om hen te helpen met het zoeken van ander werk trekt het kabinet 22 miljoen euro uit.

Dat schrijven minister Koolmees van SZW en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Omscholen of ander werk
De komende tien jaar verandert de arbeidsmarkt in de energiebranche. Voor een deel van de medewerkers die nu in deze sector werken, betekent dit dat ze zich zullen bij- of omscholen voor het veranderde werk. Een ander deel zal zich in deze overgangsperiode gaan oriënteren op een andere carrière.

Effectieve bemiddeling
Werknemers hebben nog voldoende tijd, maar de transitie zal toch tot onzekerheid leiden. Zeker voor oudere werknemers zal het lastig zijn nieuw werk te vinden. Het geld van de ‘Voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie’ kan daarom worden ingezet voor effectieve bemiddeling naar een nieuwe baan. Met de werkgevers- en werknemersorganisaties wordt de inzet van de middelen de komende periode verder uitgewerkt.

Hemwegcentrale dicht
Het ministerie van SZW werkt nu al samen met UWV, FNV en werkgeversorganisaties aan het ‘Westhavenarrangement’. De kolencentrale Hemweg in het westelijke Havengebied van Amsterdam gaat op 1 januari vervroegd dicht als gevolg van het wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Dit is ingrijpend voor de betrokken werknemers, overslagbedrijven en vervoerders. UWV en FNV zullen daarom samen een unit oprichten in dit gebied die samen met werkgevers mensen van werk naar werk gaat helpen.

Bron: Rijksoverheid.nl, 13 juni 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.