"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Anoniem cv – ‘Kijk eerst naar iemands kwaliteiten’

Unique – Week van het Anonieme CV – ‘Kijk eerst naar iemands kwaliteiten’

Interview met Diana Magielsen, Operationeel Directeur Unique Nederland

Diana Magielsen
Diana Magielsen

Het is de Week van het Anonieme CV bij Unique.
Deze week verstuurt de hr-organisatie naar opdrachtgevers alle cv’s van kandidaten zonder vermelding van leeftijd, naam en achternaam, woonplaats en ook zonder foto’s.

Hoe zijn de reacties?
“Zowel in ondernemend als in werkend Nederland over het algemeen positief, tegengeluiden zijn er echter ook.”

Toch doen jullie dit. Waarom?
“Het zorgt voor dialoog,” zegt Diana Magielsen. “Teveel kandidaten worden niet uitgenodigd vanwege hun naam en achtergrond of hun leeftijd. Zij willen heel graag aan de slag en hebben de kwaliteiten voor de job. Zij verdienen een open gesprek en een gelijkwaardige kans op werk.

Vorig jaar hebben wij de Week van het Anonieme CV in de maand oktober georganiseerd. Het maakte veel reacties los. Kandidaten gaven aan: ‘Wat tof dat jullie dit doen. Wij willen graag door jullie worden bemiddeld.’ Maar we kregen ook tegengeluiden. Twee derde van onze opdrachtgevers gaf aan hier niet op te zitten wachten.

Zeer recent, in maart van dit jaar, hebben wij onderzoek laten doen onder 620 HR-verantwoordelijken. ‘Hoe belangrijk vinden jullie persoonlijke gegevens op het cv, zoals achternaam, leeftijd en woonplaats?’ Van de respondenten gaf 56% aan dat zij die persoonlijke gegevens zodanig zwaar laten meewegen dat het reden kan zijn om iemand niet uit te nodigen, ook al heeft de kandidaat de juiste capaciteiten en opleiding.

Voor mij was dit aanleiding om er op korte termijn opnieuw aandacht voor te vragen.

Vorige week hebben wij onze opdrachtgevers gemeld dat zij deze week alle cv’s geanonimiseerd van ons ontvangen. Ik weet dat wij hiermee tegen de stroom in roeien en op weerstand stuiten. ‘Waarom doen jullie dit, als je weet dat wij er niet blij van worden?’ zegt een deel van de klanten.

Maar we zien het als onze roeping. We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We hanteren een strikt antidiscriminatiebeleid. Wij kennen de kandidaten en weten dat zij een eerlijke kans moeten krijgen. Bedrijven en werkzoekenden verdienen het elkaar te leren kennen zonder stereotypen. Er is veel mogelijk als je verder kijkt dan iemands leeftijd en NAW-gegevens.

Daarom vragen wij deze week alle aandacht voor de talenten, ambities en drijfveren van onze kandidaten. Zij en ondernemend Nederland verdienen een open gesprek.”

We kennen allemaal wel iemand die moeilijk aan de slag komt
“Iedereen kent wel iemand in de familie, de vrienden of kennissenkring die al lange tijd op zoek is naar een baan. Zo jammer, denk je dan. Waarom lukt het niet?

Er zijn patronen in de manier waarop mensen naar cv’s kijken. Wie een cv scant, let meteen op reisafstand, leeftijd, wel of geen diploma, enzovoort. Als je met een anoniem cv werkt, vallen er ineens andere zaken op. Wat heeft iemand gedaan, welke kennis brengt hij of zij mee. Welke talenten heeft iemand en wat doet iemand in zijn vrije tijd?

Zo kun je ook vanuit een ander perspectief kijken naar de functie. Welke competenties zijn belangrijk en welke ambities moet de kandidaat hebben om de functie met succes te vervullen? Wie dit als uitgangspunt neemt, komt meer tot de kern van wat belangrijk is voor een rol. Draait het om leeftijd of competenties?

Het is heel interessant daarover met elkaar in gesprek te gaan. Omdat je dan veel meer ingaat op de inhoud van de functie en op de kwaliteiten die iemand meebrengt.”

60 jaar en toch weer aan de slag
“Dat het kan, bewijst Martha (60 jaar). Zij had bijna drie jaar gesolliciteerd en klopte ten einde raad aan bij een van onze vestigingen. ‘Kunnen jullie mij helpen? Ik ben bang dat ik vanwege mijn leeftijd nooit meer aan een baan kom.’ Na vijf weken kreeg ze een baan als secretaresse. Het bedrijf waar zij nu werkt, geeft aan dat ze haar hebben aangenomen vanwege haar ervaring, kennis en persoonlijkheid.

Laten we daarom eerst kijken naar iemands kwaliteiten. Er kan zoveel meer!”

Interview: Hinke Wever

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.