"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Apotheken 2017-2019


| Download CAO Apotheken » |


24 december 2018

CAO-naam
CAO Apotheken

Download Onderhandelingsresultaat CAO Apotheken 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Apotheken 2017-2019 (05-12-18)

Looptijd
De looptijd van de Cao Apotheken is van 1 mei 2017 tot 1 mei 2019.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 april 2019
– 1,50% loonsverhoging per 1 april 2019 voor werknemers die in april 2019 in dienst zijn bij een werkgever die onder de werkingssfeer van de Cao Apotheken valt.

Bron: Vereniging Zelfstandige Apothekers, 14 december 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.