"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Oprichting Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN)

Dertien detacheringsorganisaties zijn bij elkaar gekomen en hebben als founding partners het besluit genomen een brancheorganisatie op te richten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

VvDNOp 30 oktober werd de vereniging in oprichting geïntroduceerd. Een branchevereniging die uitsluitend werkt in het belang van detacheringsbedrijven, bestond tot dan nog niet. Het is de bedoeling de vereniging in februari 2019 in werking te laten treden.

De detacheringsbranche speelt een belangrijke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt. Van de werkzame beroepsbevolking is maar liefst 1,6 procent als gedetacheerde werkzaam. De markt telt naar schatting 638 detacheringsbureaus die in 2017 een omzet van ruim 6,2 miljard euro realiseerden. Dit maakt detachering een niet meer weg te denken pijler in de arbeidsmarkt, waarin door flexibilisering en het steeds schaarsere aanbod van talent de inzet van kennis, kunde en duurzame inzetbaarheid aan belang wint.

VvDN: ‘Gezamenlijk staan we sterker’
De initiatiefnemers van de nieuwe belangenbehartigingsorganisatie VvDN zijn van mening dat bureaus gezamenlijk sterker staan dan individueel, bijvoorbeeld in de lobby op wetgevingstrajecten. Maar de VvDN wil ook gesprekspartner zijn in de dialoog over inrichting van de arbeidsmarkt.

Uniforce
“Uniforce Professionals is één van de initiatiefnemers van de VvDN. Uniforce biedt professionals een Declarabele Uren BV (DUBV). Stef Witteveen, raad van advies Uniforce: Elke DUBV’er is een detacheerder. Elke Uniforce Professional heeft namelijk een arbeidsovereenkomst. Wij hebben er genoeg van om over één kam te worden geschoren met zzp’ers of met uitzendkrachten door de politiek.” Lees meer

Bron: VvDN en Uniforce, 30 oktober 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.