"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Detacheringsmarkt goed voor 6,3 miljard omzet

De detacheringsbranche telt naar schatting 638 detacheringsbureaus die in 2017 een omzet van 6,2 miljard euro realiseerden. Liefst 1,6% van de werkzame beroepsbevolking is een gedetacheerde.

Het onderzoek De detacheringsmarkt voor professionals, uitgevoerd door Panteia in opdracht van ABU, ABN AMRO en PwC, is het eerste dat de detacheringsbranche in Nederland op deze manier in kaart heeft gebracht.

Meer opleiding
Detacheringsbureaus besteden gemiddeld 4% van hun omzet aan opleiding. Dat is bijna 2,5 keer zoveel als het gemiddelde in het bedrijfsleven.

Aanleiding
De gedetacheerden worden vooral ingezet voor specialistische werkzaamheden (45%), de invulling van schaarse functies (24%) en het bieden van extra ondersteuning tijdens drukte (22%).

Specialistische kennis
Een grote rol is weggelegd voor hoogopgeleide professionals met specialistische kennis. Detacheerders moeten daarom meer aandacht besteden aan hun kandidaten, met een bedrijfscultuur die aantrekkelijk is voor jong toptalent.

Branchevereniging VvDN
Dertien detacheringsorganisaties gaan de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) oprichten, waarin de belangen van detacheerders worden behartigd. De branchevereniging wil zich als gesprekspartner en kennisplatform positioneren en actief de dialoog aangaan over de inrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Zie ook de Executive summary van het onderzoek.

Bron: ABU, 30 oktober 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.