"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Reactie ABU Miljoenennota 2019: ‘We zijn er nog niet’

Reactie ABU Miljoenennota 2019: ‘We zijn er nog niet’

Komend jaar moet het gebeuren
‘We zijn er nog niet.’ Dat is de reactie van Jurriën Koops, directeur ABU op de Miljoenennota die gister is gepresenteerd. ‘Het kabinet is een jaar aan de slag en we zijn nog steeds in afwachting van de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. Dat moet er echt van gaan komen. De belangrijkste ervan, de Wet arbeidsmarkt in balans, komt er spoedig aan. Om van deze wet een succes te maken ziet de ABU graag een paar aanpassingen o.a. voor payrolling.

Het kabinet neemt weliswaar de noodzakelijke maatregelen, maar merkt tegelijkertijd dat de hervormingen een soort Mikado-spel zijn met fiscale, arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke gevolgen. Waar te beginnen zonder de rest in beweging te brengen? De ABU helpt graag om van de hervormingen op de arbeidsmarkt een succes te maken.’

Nieuwe balans solidariteit en vrijheid
De ABU vindt dat het hoog tijd is om ons sociale stelsel om te bouwen naar een stelsel voor alle werkenden met gelijke toegang, basiszekerheden en individuele keuzemogelijkheden qua niveau van bescherming. Voor pensioen, duurzame inzetbaarheid en ziekte. Koops: ‘Wij pleiten voor een nieuwe balans tussen solidariteit en vrijheid. En passant realiseren we daarbij de gewenste minimumtarieven voor zzp’ers. Scheelt een hoop gedoe. Goed dat de kabinet een speciale commissie in het leven roept om dit verder uit te werken.’

Gelijke kansen
Iedereen moet kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Uitzenders bieden de kortste weg naar werk en kunnen dit helpen realiseren. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ABU is verheugd dat het kabinet 70 miljoen euro beschikbaar stelt voor samenwerking tussen UWV, gemeentes en private partijen.

Bron: ABU, 18 september 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.