"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Leidinggevende onderschat eigen voorbeeldfunctie bij overwerk

Leidinggevenden in Nederland dénken hun medewerkers goed te begeleiden bij het balanceren tussen werk en de thuissituatie. Toch ervaren medewerkers deze hulp in veel mindere mate.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Zilveren Kruis. Een groot deel van de leidinggevenden (30%) verwacht dat medewerkers ook buiten werktijd nog antwoorden op een berichtje of e-mail.

‘s Avonds nog even een mailtje beantwoorden of nog even bellen in het weekend lijken ook voor medewerkers onschuldig. Toch zorgen de ‘paar uur’ overwerk die zij als normaal zien, bij bijna de helft van de medewerkers voor een ongezonder leven en een verslechterde relatie met hun partner en vrienden, maar ook die met hun kinderen. Bijna een kwart voelt zich zelfs tekortschieten als ouder.

Bedrijfscultuur werkt overwerken in de hand
Maar waarom doen we het dan en masse? Werk mee naar huis nemen blijkt in veel gevallen de enige manier om de hoeveelheid werk aan te kunnen (medewerkers 47%, leidinggevenden 34%) en de enige manier om echt dingen gedaan te krijgen (medewerkers 36%, leidinggevenden 32%). Opvallend is dat volgens één op de drie medewerkers (medewerkers 30%, leidinggevenden 24%) overwerken bij de bedrijfscultuur hoort. De Nederlandse medewerker werkt gemiddeld 3 uur over. Ongeveer 80 procent van hen is daar niet ontevreden over. Ook voor leidinggevenden is het ‘normaal’ om over te werken met dezelfde redenen. Zij doen dit dan ook ruim twee keer zoveel dan hun medewerkers met gemiddeld 6,5 uur in de week.

Prof. Dr. Naomi Ellemers: “Leidinggevenden hebben als verantwoordelijkheid te zorgen dat het werk afkomt. Vaak vinden ze dat het bij hun functie hoort om over te werken als dat nodig is, en vinden dat ook terecht gezien hun hogere salaris. Ze staan er niet bij stil dat hun gedrag door anderen als voorbeeld wordt gezien, ook als dat niet de bedoeling is.”

Leidinggevende overschat zichzelf
Ruim de helft van de leidinggevenden denkt het goede voorbeeld al te geven als het gaat om de werk-privé balans. Dit wordt minder erkend door medewerkers, slechts 34 procent van hen ervaart dit ook zo. Daarnaast geeft driekwart van de leidinggevenden aan dat zij hun medewerkers helpen een goede balans te houden tussen werk en privé. Medewerkers ervaren deze hulp echter in veel mindere mate (49%). Het is zelfs een perceptieverschil van 27 procentpunten. Bijna de helft van de leidinggevenden geeft aan met regelmaat te vragen of hun medewerkers het werk nog goed kunnen combineren met hun gezins-/privéleven. Ook deze checkvraag wordt door medewerkers in veel mindere mate ervaren, slechts door 22 procent. Opvallend is dat bijna de helft van de medewerkers aangeeft dat hier zelfs nooit naar wordt gevraagd. Over het algemeen worden de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden door medewerkers dan ook negatiever beoordeeld dan door de leiders zelf (medewerkers 57%, leidinggevenden 82%).

Vitaal leiderschap
Leidinggevenden zijn zich niet altijd bewust van de impact die zij hebben op het privéleven van hun medewerkers en verwachten van hen dat er ook buiten werktijd aandacht is voor de zaak. De hoogste prioriteit ligt op een beter resultaat. Zo stuurt vier op de tien leiders wel eens een werkgerelateerd berichtje of mailtje naar een medewerker buiten werktijd. 30 procent van hen verwacht ook dat de medewerkers reageren buiten werktijd. Ook bijna de helft van de leidinggevenden verwacht dat de ‘verloren’ werktijd later wordt ingehaald als medewerkers eerder naar huis moeten vanwege bijvoorbeeld een ziek kind. Tegelijkertijd zeggen leidinggevenden (50%) hun medewerkers de vrijheid te geven door hen enkel te beoordelen op prestaties.

Voor meer informatie: www.zilverenkruis.nl/vitaalleiderschap.

Bron: www.zilverenkruis.nl/, 3 september 2018.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.