"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Havenbedrijf Amsterdam 2018-201910 juli 2018

CAO-naam
CAO Havenbedrijf Amsterdam

Download Principeakkoord CAO Havenbedrijf Amsterdam 2018-2019
> Principeakkoord CAO Havenbedrijf Amsterdam 2018-2019 (05-07-18)

Looptijd
De cao kent een looptijd van één jaar: van 1 april 2018 tot 1 april 2019.

Loonmutaties
– 3,0 % loonsverhoging per 1 april 2018

Met de salarisbetaling van december 2018 wordt aan iedere medewerker met op die datum een arbeidsovereenkomst met HbA, éénmalig bruto € 850,- uitgekeerd (als bestemming in 2018 voor dit eerder met de bonden overeengekomen bedrag voor duurzame inzetbaarheid, vanaf 2019 te besteden aan DI projecten).

Arbeidsvoorwaarden
– Na de zomer komt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek waarin het onderwerp sociale veiligheid ook aan de orde komt.
– Gedurende de looptijd van deze cao (1 april 2018 – 1 april 2019) gaat een werkgroep, samen met de bonden, aan de slag met het onderwerp ‘Duurzame Inzetbaarheid’.

Bron: CNV Publieke Diensten, 5 juli 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.