"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ontwikkelingen bij MSP’s in Nederland en België

Ontwikkelingen bij MSP’s in Nederland en België

Voor de vierde keer hebben Mark Bassie en Marleen Deleu onderzocht wie de belangrijkste aanbieders van MSP-dienstverlening zijn in Nederland en België.

MSP-dienstverleners nemen het beheer van de leveranciers en het inhuurproces bij hun klant over. De belangrijkste tien aanbieders in beide landen hebben deel genomen aan het onderzoek. Samen geven deze bedrijven een goed beeld van het aanwezige aanbod op de markt in beide landen.

‘MSP-dienstverleners in Nederland en België – editie 2018’ is nu gratis beschikbaar als download.

In alfabetische volgorde zijn dit de deelnemende bedrijven aan het onderzoek:

1. Brainnet
2. Hays Talent Solutions (Hays)
3. Het Flexhuis
4. Pontoon Solutions (Pontoon)
5. Randstad Sourceright (Sourceright)
6. Solvus
7. Source
8. Staffing Management Services (Staffing MS)
9. TalentOne
10. TAPFIN

Wat valt op?
Mark Bassie en Marleen Deleu stellen vast dat het MSP concept bezig is aan een stevige opmars, zeker als ze de antwoorden vergelijken met die van eerdere onderzoeken. Steeds meer organisaties wensen hun inhuur professioneel te beheren.

In Nederland doet zich de trend om het beheer van externen uit te besteden al langer voor, België is bezig met een inhaalslag. De omzet van de MSP-bedrijven neemt toe, de omvang van hun hub- organisatie neemt toe, het aantal kantoren en/of hubs stijgt.

Verder is er zowel ruimte op de markt voor MSP-generalisten als voor specialisten, dit zijn de MSP-aanbieders die hun diensten beperken tot enkele specifieke branches waar ze hun opdrachtgevers zoeken. Zo is er bijv. Het Flexhuis dat zich richt op de zorg. Hoewel het aantal specialisten nog zeer gering is, zien we wel nieuwe toetreders op de markt. Door de grote krapte op de arbeidsmarkt is het logisch dat er meer en -vaak kleinere- bedrijven zich zullen aanbieden als MSP in een bepaalde branche of niche.

De generalisten onder de MSP’s verlagen hun drempels door met MSP-dienstverlening te komen specifiek gericht op het MKB/KMO (bijvoorbeeld Hays), of ze breiden hun dienstverlening uit. Met name ondersteuning bij Statement of Work (SOW)-arrangementen valt op. Tot slot worden de eerste opdrachtgevers voor Total Talent Acquisition (TTA, het gecombineerd werven van vast en flex) genoemd.

Vanzelfsprekend claimen alle deelnemers dat zij 100% voorbereid zijn op de GDPR/AVG.

Wat met technologie?
De twee-eenheid van een MSP met een Vendor Management Systeem (VMS) blijft belangrijk, maar er worden nu ook allerlei andere soorten tooling genoemd waar de deelnemers gebruik van maken. Met name Freelancer Management Systems (FMS) voor het direct vinden en contracteren van zzp’ers/freelancers, en ook software voor het beheren van Dynamische Aankoopsystemen (DAS) en talentpools worden genoemd.

Kortom, MSP’s blijven zich ontwikkelen en hebben voorlopig de wind in de rug. Om te waken over de kwaliteit van hun dienstverlening verenigen MSP-aanbieders in Nederland zich in een MSPnetwerk.

Conclusie
Overweegt u de inhuur van uw externen uit te besteden aan een MSP, of bent u op zoek naar een benchmark voor uw huidige leverancier dan is dit rapport een uniek en handig instrument. Immers een goede oriëntatie op het aanwezige marktaanbod is van groot belang voor de tevredenheid van alle eindgebruikers, maar ook voor de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie. Er valt veel te kiezen en de belangen zijn te groot om overhaast of ondoordacht keuzes te maken uit het gehele aanbod.

Bron: Flex-Beheer.nl, juni 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.