"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Ambulancezorg 2019

Download CAO Ambulancezorg

5 juni 2018

CAO-naam
CAO Ambulancezorg

Download Onderhandelingsresultaat CAO Ambulancezorg 2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Ambulancezorg 2019 (04-06-18)

Looptijd
De looptijd is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– €125,- eenmalige uitkering per 1 februari 2019
– Loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen die vanaf 1 april 2019 worden overeengekomen in de cao-ziekenhuizen worden overgenomen in de cao ambulancezorg na onderlinge overeenstemming in het cao-overleg.

Arbeidsvoorwaarden
– Per 1 juli 2018 geldt de salaris-/inpassingstabel van de cao-ziekenhuizen.
– De inschaling van de kernfuncties wordt in lijn gebracht met de cao-ziekenhuizen.

Bron: FNV Zorg & Welzijn, 5 juni 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.