"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Akkoord CAO SBOH 2018-201911 juni 2018

CAO-naam
CAO SBOH
CAO voor aios huisarts- en oudergeneeskunde

Download Akkoord CAO SBOH 2018-2019
> Onderhandelaarsakkoord CAO SBOH 2018-2019 (05-06-18)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonmutaties
– 1,1% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 1,1% loonsverhoging per 1 januari 2019
– 0,7% eenmalige uitkering in december 2018
– 1,1% eenmalige uitkering in december 2019

Daarnaast vindt over de maanden januari tot en met juni 2018 een nabetaling plaats van 1,1%. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering per 1 januari 2019 structureel verhoogd met 0,6%.

Arbeidsvoorwaarden
– De ervaringsjarenregeling wordt verbeterd voor alle aios die vanaf 1 januari 2019 in dienst treden bij de SBOH. Er geldt dan geen onderscheid meer tussen werkervaring in het eigen specialisme of daarbuiten; vanaf die datum geeft ieder vol jaar ervaring als praktiserend arts (ook buiten het eigen specialisme) recht op een periodieke verhoging.
– De SBOH gaat haar informatievoorziening aan ziekenhuizen over het verschil tussen gevaluteerde en niet-gevaluteerde stages verbeteren, en gaat de afspraken hierover ook handhaven, zodat aios in ziekenhuizen niet meer worden ingezet zonder hiervoor te worden betaald.
– De systematiek van de reiskostenvergoedings- en de verhuiskostenvergoedingsregeling wordt versimpeld om beide regelingen gebruiksvriendelijker en eerlijker te maken.
– De SBOH voert in 2018 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit om de arbeidsomstandigheden van aios in kaart te brengen. Zowel bij de totstandkoming van de RI&E als bij de evaluatie van de uitkomsten worden LOVAH (namens aios huisartsgeneeskunde), VASON (namens aios ouderengeneeskunde) en VAAVG (namens aios-AVG) betrokken.
– Voor de aios-AVG zijn een aantal afspraken gemaakt die tegemoetkomen aan de specifieke situatie van deze groep.

Bron: LAD, 7 juni 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.