"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Mensenrechten.nl kritisch over kabinetsplan loondispensatie


Het plan van het kabinet om loondispensatie in te voeren voor werknemers met een beperking moet beter voldoen aan mensenrechten.

Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een brief aan de Tweede Kamer.

Loondispensatie
Het kabinet is van plan om in de Participatiewet loonkostensubsidie door loondispensatie te vervangen. Werknemers met een beperking ontvangen nu een volledig loon. Werkgevers krijgen een subsidie om de lagere arbeidsproductiviteit van deze mensen op te vangen. In het voorstel van het kabinet hoeven werkgevers alleen het loon te betalen voor de productiviteit die de werknemer levert. De werknemers kunnen een aanvullende uitkering aanvragen om een inkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon te krijgen.

Achteruitgang in rechten
Vanuit mensenrechten bezien kleven hieraan een aantal bezwaren. Het plan voor loondispensatie betekent een achteruitgang in rechten voor mensen met een beperking. Het heeft als gevolg dat mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit minder pensioen kunnen opbouwen. Ook kunnen zij niet meer een beloning hoger dan het minimumloon verdienen. Daarnaast leidt het ertoe dat zij minder aanspraak hebben op werknemersverzekeringen, zoals de WW.

Bron: Mensenrechten.nl, 12 april 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.