"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AVV CAO Zwembaden 201826 april 2018

AVV CAO Zwembaden 2018

Download: AVV CAO Zwembaden 2018 (24-04-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zwembaden.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 april 2018, nr. 1639, onder UAWnr. Nr. 11958.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.