"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Akkoord CAO CBR 2017-201930 april 2018

Naam
CAO CBR
CAO Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Onderhandelingsresultaat CAO CBR 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO CBR 2017-2019 (19-04-18)

Looptijd
De looptijd van de cao wordt drie jaar, te weten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Loonsverhogingen
– 3,0% loonsverhoging per 1 februari 2018
– 1,5% loonsverhoging per 1 oktober 2018
– 1,05% loonsverhoging per 1 februari 2019
– 1,5% loonsverhoging per 1 oktober 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Er is een goede compensatie afgesproken (ook voor werknemers jonger dan 58 jaar) voor het verminderen van de atv-dagen voor iedereen. Niet direct in dagen, maar in geld dat gebruikt kan worden om dagen terug te kopen.
– Twee varianten vitaliteitsregeling voor de 64 jaar en ouder: 50/70/100 en 60/80/100 regeling in plaats van atv-dagen.
– Aanpassing van de atv-regeling. Het uitgangspunt is dat deze minder worden, maar daar staat een financiële compensatie tegenover waardoor je weer een groot aantal van deze dagen terug kan kopen.
– Aanpassing van de overwerkregeling voor medewerkers in functiegroep 70 die nu onder voorwaarden wel een overwerktoeslag bij gepland overwerk krijgen.
– De 3-maandsuitkering wordt gewijzigd in een uitkering bij pensionering.
– Afspraken om als vakbonden namens de werknemers mee te denken over de cultuurverandering en hoe dit vorm moet krijgen.
– De PIZ cursus wordt nu 1 dag, maar er wordt de mogelijkheid geboden om vanaf 55 jaar een financiële foto te laten maken zodat het inzichtelijk wordt waar je staat en wat je financiële mogelijkheden naar de toekomst zijn.

Bron: De Unie, 20 april 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.