"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nederlandse arbeidsproductiviteit boven Europees gemiddelde

De groei van de arbeidsproductiviteit is in Nederland sinds de crisis vertraagd. Toch behoort Nederland tot de meest competitieve landen ter wereld. Sectoren zullen innovaties moeten omarmen om te blijven groeien.

Dat blijkt uit een rapport van ABN AMRO. In de afgelopen 15 jaar is de arbeidsproductiviteit in Nederland toegenomen, vooral doordat werknemers beter opgeleid waren of meer ervaring kregen. Sinds 2008 is de arbeidsproductiviteit echter vertraagd, hoewel er meer mogelijkheden zijn voor technologische vernieuwing.

De arbeidsproductiviteit groeide na de crisis in 2008 slechts met 0,5 procent per jaar. De verschillende sectoren laten grote verschillen zien. In de afgelopen 15 jaar hebben vooral Transport en Logistiek (+33 procent), Industrie (+29 procent), Agri (+35 procent) en Handel (+27 procent) een productiviteitssprong gemaakt, mede door de toepassing van nieuwe technologieën. In de Zakelijke Dienstverlening is nauwelijks sprake van productiviteitsgroei (+1 procent) en in de Horeca (-23 procent) en Leisure (-15 procent) is deze zelfs gedaald.

Nederland scoort qua productiviteit ver boven Europees gemiddelde
De Nederlandse productiviteit ligt met 18 procent boven het gemiddelde van de Europese Unie. Daarmee horen we bij de meest competitieve landen ter wereld, wat terug te zien is in de Nederlandse export. De sectoren Industrie, Transport en Logistiek, Agri en Food hebben een bovengemiddelde productiviteit ten opzichte van de omringende landen. Met chipmachines en productiemethodes als melkrobots troeven Nederlandse bedrijven buitenlandse spelers af als het gaat om de productiviteit gemeten op basis van de geproduceerde toegevoegde waarde per gewerkt uur. Zo scoren Agri (+102 procent), Food (+72 procent), de Detailhandel (+53 procent), Transport en Logistiek (+27 procent) en Industrie (+20 procent) bovengemiddeld hoog ten opzichte van het Europees gemiddelde. Deze sectoren zijn vooral actief op internationale markten. De sectoren Bouw (+12 procent), Zakelijke Dienstverlening (+7 procent) en Leisure (+3 procent) scoren aanzienlijk lager. Die sectoren zijn sterk op Nederland gericht.

Sectoren moeten innovatie omarmen voor groei productiviteit
Het beeld van een zwakkere productiviteitsgroei is volgens ABN AMRO zichtbaar in heel West-Europa. “Dat is opvallend, want door technologische doorbraken als blockchain, robotisering, kunstmatige intelligentie en big data zou een sterke groei juist voor de hand liggen”, zegt Kasper Buiting, Senior Sector Econoom van ABN AMRO. “Eén ding is duidelijk: het is een continu proces en we staan aan de vooravond van grote veranderingen in de economie en de arbeidsmarkt. Veel banen gaan verdwijnen door technologische veranderingen. Als sectoren te weinig innovatief zijn en hierdoor inefficiënter werken, kunnen bedrijven uit andere productieve sectoren een deel van de markt in handen krijgen. Het is dus voor alle sectoren cruciaal om productief te blijven.”

Bron: ABN AMRO, 7 maart 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.