"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kabinet wil lager loon voor gehandicapten, werkgevers niet

Het kabinet wil dat gehandicapten minder betaald krijgen dan het minimumloon, zodat het aantrekkelijker wordt om hen in dienst te nemen.

Meer dan tweederde van de werkgevers is tegen die plannen. Dit blijkt uit een enquête van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid, onder honderd werkgevers met samen 4.000 gehandicapten in dienst.

Van compensatie naar aanvulling
Nu worden gehandicapten normaal betaald, en krijgen werkgevers loonkostensubsidie om eventuele lagere productiviteit te compenseren. In de nieuwe plannen worden gehandicapten betaald naar productiviteit, en krijgen ze een aanvulling vanuit de bijstand.

Minder motivatie
Werkgevers zijn bang dat gehandicapten straks minder gemotiveerd zijn omdat ze niet als volwaardige werknemer worden behandeld. Ook willen ze duidelijkheid op de lange termijn, zonder dat er elke drie jaar een nieuwe regeling wordt ingevoerd.

Gemeenten tegen
Eerder lieten gemeenten al weten het niet eens te zijn met de plannen. Ook Cedris zelf is tegen, omdat de administratieve rompslomp op de gehandicapten wordt afgewenteld.

Administratieve lasten
Werkgevers die voor de plannen zijn, verwachten minder administratieve lasten. Ze hebben niets meer te maken met gemeentelijke subsidie. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voor, omdat de plannen belangrijk zijn voor bedrijven die nu nog geen gehandicapten in dienst hebben.

Bron: NRC en Cedris, 19 maart 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.