"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Verzekeringsbedrijf 2018-201926 februari 2018

Naam
CAO Verzekeringsbedrijf

Download Onderhandelingsresultaat CAO Verzekeringsbedrijf 2018-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Verzekeringsbedrijf 2018-2019 (16-02-18)

Looptijd
De cao loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonsverhogingen
– 2,00% loonsverhoging per 1 maart 2018
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2019

De kostenvrijval van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018 is hierin verwerkt.

Arbeidsvoorwaarden
– In de cao blijft de huidige DB-basispensioenregeling het uitgangspunt.
– Daarnaast wordt het mogelijk om een IDC-pensioenregeling af te spreken. Deze regeling moet dan wel voldoen aan de parameters die wij in dit cao-resultaat hebben afgesproken. We hebben afgesproken dat de idc-pensioenregeling in elk geval minimaal hetzelfde kost voor de werkgevers als de DB-pensioenregeling.
– Bij een IDC-regeling ademt het pensioen meer mee met de rente en de beleggingen. Bij hoge rente bouwen deelnemers dus snel meer pensioen op maar bij een lagere rente lopen de deelnemers ook wat meer risico. We hebben deze risico’s zoveel mogelijk geprobeerd te beperken in de nieuwe regeling. En om dit risico te compenseren hebben we bovendien afgesproken dat de deelnemersbijdrage aan de IDC-regeling lager wordt dan bij de DB-regeling in de cao. We verlagen de eigen bijdrage van de werknemers naar 3,5% in de nieuwe idc-variant.
– Belangrijk is dat werkgevers niet zomaar naar deze pensioenregeling mogen overstappen. Ze moeten dit doen in overleg met de ondernemingsraad en het is ook belangrijk dat de regeling van het bedrijf het uitgangspunt is van de omzetting.

Bron: CNV Vakmensen, 26 februari 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.