"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Contractcatering 2018-201918 januari 2018

CAO Contractcatering

Download Principeakkoord CAO Contractcatering 2018-2019
> Principeakkoord CAO Contractcatering 2018-2019 (17-01-17)

Looptijd
De looptijd van de cao is vastgesteld op 1 januari 2018 tot 1 april 2019.

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 0,50% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van 1 januari 2018 wordt de vergoeding per gereisde kilometer van € 0,11 met € 0,02 verhoogd naar € 0,13 per gereisde kilometer.
– Inflightcatering. Afgesproken is dat het aantal adv-dagen dat een werknemer kan kopen wordt verhoogd tot 13 per jaar, met inachtneming van artikel 56 van de cao. Dit wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsreglement, rekening houdend met operationele aspecten.
– De doelgroepenafspraak uit de voorgaande cao’s wordt gecontinueerd.

Bron: FNV Catering, 17 januari 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.