"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO CBR 2017-201912 januari 2018

Naam
CAO CBR
CAO Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Onderhandelingsresultaat CAO CBR 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO CBR 2017-2019 (13-12-17)

Looptijd
De looptijd van de cao wordt drie jaar, te weten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Loonsverhogingen
– 1,5% loonsverhoging per 1 februari 2017
– 1,5% loonsverhoging per 1 april 2018
– 1,5% loonsverhoging per 1 oktober 2018
– 1,5% loonsverhoging per 1 april 2019
– 1,5% loonsverhoging per 1 oktober 2019

Arbeidsvoorwaarden
– De ATV regeling voor ouderen wordt aangepast.
– De mogelijkheid om de ‘gewerkte overwerkuren’ om te zetten in tijd voor tijd komt met ingang van 1 januari 2018 te vervallen. De gewerkte overuren plus de daarop van toepassing zijnde toeslag zal alleen middels een financiële vergoeding worden uitbetaald.

Bron: De Unie, 11 januari 2018

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.