"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Corbion 2017-201813 december 2017

CAO-naam
CAO Corbion

Download Onderhandelingsresultaat CAO Corbion 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO Corbion 2017-2018 (08-12-17)

Looptijd
De looptijd van één jaar, 1 april 2017 tot 1 april 2018.

Loonmutaties
– 1,60% loonsverhoging per april 2017
– 0,65% loonsverhoging per per januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– Overstap naar Pensioenfonds Landsbouw (BPL). De premie bij BPL bedraagt 21,7% van de pensioengrondslag voor de basisregeling plus een actuariële premie voor de excedentregeling wat omgerekend neerkomt op ca. 19,1% van de afgetopte loonsom. Het verschil (1,9% van de loonsom) wordt gelijk verdeeld zodat werkgever en werknemer beiden een voordeel ervaren
– De werkgroep duurzame inzetbaarheid zal worden vervolgd, CNV dan wel FNV zal hier in vertegenwoordigd zijn. In de werkgroep zal naast gezondheid ook aandacht zijn voor onderwerpen zoals ouderenbeleid en scholing
– WGA-premie, de cao afspraak WGA-premie zal worden doorgezet
– Slaapuren, artikel 9 lid 10, welke gaat over slaapuren de 8 uur tijd, wordt verruimd met de aanvulling inclusief reistijd waardoor werknemer ook echt 8 uur rust kan nemen
– De vakbondscontributie zal door de werkgever fiscaal vriendelijk behandeld blijven worden
– Werkgeversbijdrage, de regeling werkgeversbijdrage wordt volgens de afspraken met AWVN voortgezet
– Beoordelingsmatrix

Bron: CNV Vakmensen, 8 december 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.