"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hays: negen op tien medewerkers ervaart stress op werk

Negen op de tien Nederlanders ervaart stress op het werk

Hays onderzoek schijnt licht op issues rondom stress en burn-out
• Jonge managers niet goed in omgang met stress
• Bijna de helft van de Nederlandse managers bang voor uitval in team
• Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid regeert binnen organisaties

Van de Nederlandse professionals ervaart maar liefst negen op de tien (87%) stress op de werkvloer. Bovendien vindt een derde (33%) de werkdruk over het algemeen te hoog. Toch is er veel onduidelijk binnen organisaties hoe om te gaan met hoge werkdruk en burn-out. Onderzoek van recruitmentorganisatie Hays toont aan dat de meerderheid van de jonge managers tot 40 jaar (57%) niet weet hoe zij signalen van stress bij hun medewerkers kunnen herkennen. Bovendien bestaat er veel onduidelijkheid binnen organisaties over wie verantwoordelijk is voor signaleren van en praten over stress: de manager of de HR-afdeling.

Ziekmelden of ontslag nemen als gevolg van stress
Hoewel een hoge werkdruk wordt genoemd als grootste veroorzaker van stress (58%), zijn er nog veel andere stressfactoren op de werkvloer. Vooral hoge verwachtingen die men zichzelf oplegt (41%), een gebrek aan ondersteuning door collega’s en management (36%) en onvoldoende balans tussen werk en privé (34%) zorgen ervoor dat professionals spanning ervaren. Met als gevolg dat een vijfde (19%) zich weleens heeft ziekgemeld vanwege stress. Bovendien heeft 16 procent daadwerkelijk een keer ontslag genomen vanwege overbelasting. Een derde (32%) overweegt serieus ontslag te nemen bij de huidige functie.

Angst voor uitval
De hoge mate van stress blijft niet onopgemerkt; de helft van de leidinggevenden (51%) ziet regelmatig stress binnen hun teams. Zij uiten ook hun zorg en geven aan weleens bang te zijn dat iemand uit het team een burn-out krijgt. Niet iedereen onderneemt dan meteen actie: een derde van de managers zegt niet direct maatregelen te treffen, wanneer een teamlid aangeeft dat de werkdruk te hoog is. “Blijkbaar liggen stress en burn-out nog steeds in een taboesfeer. Het kunnen signaleren wint terrein, maar een adequate opvolging blijft uit. Ondanks dat een gezonde werkdruk af en toe heel goed is om te functioneren, kan het structureel ervaren van stress uiteindelijk leiden tot een burn-out. Slechts de helft van de managers geeft aan dat er regelmatig met de medewerkers gesproken wordt over werk-privé balans, het is essentieel dat daar verandering in komt”, licht Jill van Casteren, HR Director bij Hays, toe.

Verantwoordelijkheid onduidelijk
Een opvallende uitkomst is dat de meningen over wiens taak het is om stress te signaleren en dat bespreekbaar te maken sterk verschillen. Bijna vier op de tien leidinggevenden vinden dat het signaleren en praten over stress een taak is van de HR-medewerker. Een vergelijkbaar percentage vindt dat juist niet. “Het is belangrijk voor een goed stressmanagement dat er duidelijke afspraken gelden in een organisatie: het signaleren hoort zeker ook bij de managerstaken en het bespreekbaar maken evenzo. Dat betekent niet dat de HR-medewerker daar helemaal geen taak in heeft. Een goede begeleiding van zowel degene die stress ervaart, als de betrokken leidinggevende is de verantwoordelijkheid van HR”, aldus Van Casteren.

Bron: Hays/onderzoek, 6 november 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.