"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gevolgen flexibele arbeid pas goed te meten bij duidelijk onderscheid in flex

De gevolgen van flexibele arbeid voor mens, organisatie en maatschappij zijn alleen goed te meten als onderscheid wordt gemaakt tussen de vele vormen van flexibele arbeid.

Dat concludeerde prof. Wendy Smits op 24 november 2017 tijdens haar oratie bij de Universiteit Maastricht. Smits is onderzoeker bij het CBS en bijzonder hoogleraar Labour Market Flexibility. ‘Er is veel maatschappelijke discussie over flexibele arbeid en de voor- en nadelen daarvan’, zegt Smits. ‘Tijdens het eerste jaar van mijn hoogleraarschap hebben we daar veel onderzoek naar gedaan.’

Met haar CBS-collega’s heeft Smits in de afgelopen jaren nieuwe statistieken ontwikkeld om het verschijnsel flexibele arbeid beter in kaart te brengen.

Ze betoogt dat in de gevarieerde groep mensen die flexibele arbeid verrichten de uitzendkrachten de meeste risico’s lopen. Uitzendkrachten zijn gemiddeld ouder dan oproepkrachten. Ze zijn vaker laag of middelbaar opgeleid en ze doen meestal routinematig werk, bijvoorbeeld in de industrie. ‘De werkgelegenheid in routinematige beroepen neemt af en deze mensen hebben, gezien hun opleidingsachtergrond, vaak weinig alternatieven.’

Over zzp’ers en de discussie over schijnzelfstandigheid zegt Smits: ‘Er is meer onderzoek nodig om aannames omtrent schijnzelfstandigheid van zzp’ers te toetsen. Lees meer in de bron

Bron: CBS, 24 november 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.