"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Noordgastransport 2017-201928 november 2017

CAO-naam
CAO Noordgastransport

Download Eindbod CAO Noordgastransport 2017-2019
> Eindbod CAO Noordgastransport 2017-2019 (24-11-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van twee jaar van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019.

Loonmutaties
– 3,00 % loonsverhoging per 1 juli 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Om de aanpassing van de Call-Out regeling en het afschaffen van de telefoonvergoeding per 1 januari a.s. te verzachten, wordt eenmalig een bedrag van €750,- bruto uitgekeerd aan alle medewerkersop het moment van afsluiten van de nieuwe cao.
– Indien de leden van de vakorganisaties werkzaam bij Noordgastransport B.V. akkoord zijn over de reparatie van het 3e WW-jaar conform het sociaal akkoord 2013, zal werkgever hieraan medewerking verlenen. De Stichting van de Arbeid heeft in september 2017 laten weten dat deze reparatie mogelijk is via een collectieve aanvullingsregeling.

Bron: CNV Vakmensen, 27 november 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.