"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Young professional bang om te ondernemen

Ruim 50 procent vindt concurrentie te groot en 32 procent vindt ondernemersklimaat slecht.

Bijna 70 procent van de jongeren (tussen 18 en 24 jaar) zegt te willen ondernemen. Daar staat tegenover dat 55 procent de concurrentie te groot vindt en ruim 30 procent het ondernemersklimaat op het moment niet gunstig genoeg vindt om een onderneming te starten. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van HR-bureau Tentoo onder bijna 1500 Nederlanders.

Grote wil om te ondernemen
Maar liefst 69 procent van de jongeren ziet zichzelf ondernemen. Opmerkelijk genoeg, is de wil om te ondernemen bij Nederlanders met een middelbare beroepsopleiding het hoogst, namelijk bijna 80 procent. Dit tegenover 65 procent van hoogopgeleiden en 46 procent van de laagopgeleiden.

Ondernemen is een kans
“Veel markten zitten bijna weer op het niveau van voor de crisis van 2008”, vertelt Paul den Ronden, algemeen directeur bij Tentoo. “Door de sterke economische groei en gunstige vooruitzichten zien startups, zzp’ers en freelancers de kans om de vleugels uit te slaan. Toch merk je dat de Millennial angstig is als het op zelfstandig ondernemen aankomt.”

Bron: Tentoo, 18 september 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.