"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

VOG verplicht voor alle defensiepersoneel

Minister Hennis van Defensie heeft besloten dat met onmiddellijke ingang alle medewerkers een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben. Dit geldt ook voor extern personeel op laag-risicodelen van defensielocaties.

Aanleiding hiervoor is een beveiligingsincident op 10 mei op de vliegbasis Volkel. Dit schrijft minister Hennis aan de Tweede Kamer.

Uitzendkracht
Een plaatselijk bedrijf voerde graafwerkzaamheden uit op het deel van de basis met de laagste beveiligingscategorie, waardoor screening vooraf niet nodig was. Een van de werklieden was niet vooraf aangemeld door het bedrijf, omdat hij die dag een zieke reguliere werknemer verving. Hij toonde zijn identiteitsbewijs en werd toegelaten. Bij nader onderzoek later op de dag bleek de man veroordeeld te zijn wegens poging tot uitreizen naar Syrië, waarop hij werd aangehouden.

Maatregelen
Als gevolg hiervan heeft de minister drie maatregelen genomen.

  • De procedures voor de begeleiding van extern personeel dat ongerubriceerde werkzaamheden verricht op laagrisico-delen van defensielocaties worden aangescherpt.
  • Een VOG wordt verplicht voor iedereen, ook voor het hiervoor genoemde extern personeel. Het externe bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om hierop te controleren.
  • De aanmeldprocedure voor werkzaamheden op defensielocaties wordt gelijkgetrokken, inclusief geautomatiseerde uitwisseling van bezoekersinformatie tussen defensielocaties. De informatieuitwisseling tussen de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie en de MIVD wordt geïntensiveerd.

Bron: Rijksoverheid.nl, 21 september 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.