"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vraag naar finance professionals stijgt 22% – andere competenties nodig

In 2017 is de vraag naar finance professionals met 22% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De grootste groei in vacatures is zichtbaar onder financial controllers (+42% in het tweede kwartaal van 2017, ten opzichte van dezelfde periode in 2016). De vraag naar auditors stijgt eveneens fors (+37% in het tweede kwartaal van 2017). Technologische ontwikkelingen vragen om aanpassingen in het beleid van bedrijven. Vaardigheden van professionals moeten daarin meegroeien.

Data analyse steeds belangrijker
De finance professional moet tegenwoordig onder andere kennis hebben van IT, complexe data kunnen analyseren en ook nog eens visie en ondernemerschap tonen.

Het valt echter op dat werkgevers hier nauwelijks naar vragen in vacatures. Bedrijven passen continue beleid aan vanwege ontwikkelingen in de maatschappij, maar leggen nog onvoldoende de link naar werving van personeel. ‘Een gemiste kans,’ vindt Yacht op basis van onderzoek naar de inhoud van maar liefst 5 miljoen online vacatures.

Gevraagde competenties in vacatures sluiten niet aan bij wens bedrijven
Het onderzoek laat zien welke vaardigheden en competenties werkgevers op dit moment vragen van Controllers en Accountants. Het bedrijfsleven wil een finance professional die ‘klaar is voor de toekomst’, maar in slechts 3% tot 7% van de gevallen wordt naar kennis van “data analyse” gevraagd, een discipline waar de komende jaren veel vraag naar ontstaat. Bij vacatures voor controllers komt zelfstandigheid terug als belangrijkste vaardigheid, maar innovatief, betrouwbaar, visie en ondernemerschap vrijwel niet. Hetzelfde geldt voor competenties als het kunnen creëren van impact, finance leadership en overtuigingskracht, eigenschappen die werkgevers graag zouden willen zien op de werkvloer.

Beroep in de toekomst
De ledengroep Accountants in Business van de NBA, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, hanteert een visiedocument over het beroep van de Financieel Professional met daarin een ‘wishlist’ van competenties en vaardigheden waaraan de professionals anno nu moet voldoen. Erik Kolthof, senior adviseur NBA: “We debatteren continu met professionals, overheid, wetenschappers en docenten over het gewenste profiel van toekomst. In het najaar publiceren we een update van het visiedocument met daarin handreikingen voor de kerntaken en rollen van werknemers anno 2022. Daarin zitten aspecten als informatieverzorging en IT. Op het gebied van technologie komen er vooral competenties bij zoals data analytics, technical skills en openstaan voor veranderingen. Indien bedrijven zich willen voorbereiden op de toekomst is het verstandig vooral naar dit soort kennis te vragen.”

De grootste groei in vacatures is zichtbaar onder financial controllers (+42% in het tweede kwartaal van 2017, ten opzichte van dezelfde periode in 2016). De vraag naar auditors stijgt eveneens fors (+37% in het tweede kwartaal van 2017). Technologische ontwikkelingen vragen om aanpassingen in het beleid van bedrijven. Vaardigheden van professionals moeten daarin meegroeien.

Bron: Yacht, 13 juli 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.