"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Houtverwerkende industrie 2016-20185 juli 2017

CAO-naam
CAO Houtverwerkende industrie

Onderhandelingsresultaat CAO Houtverwerkende industrie 2016-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2018.

Loonmutaties
– 0,75% loonsverhoging per 1 augustus 2017
– €100 eenmalige uitkering per 1 augustus 2017
– 0,70% loonsverhoging per 1 oktober 2017
– 1,00% loonsverhoging per 1 april 2018
– 1,00% loonsverhoging per 1 oktober 2018

Arbeidsvoorwaarden
– In het kader van duurzame inzetbaarheid is afgesproken om de mogelijkheden van een deeltijdpensioen (inzet CNV Vakmensen) te onderzoeken voor de Houtverwerkende industrie.
– De VPL-premie wordt tot aan het einde van de looptijd van de cao (31 december 2018) vastgesteld op 1,5%. Vóór het einde van de resterende looptijd van de regeling maken partijen afspraken om de nog af te financieren VPL-afspraken te korten wanneer de financiële middelen aan het einde van deze looptijd (of mogelijk eerder), niet voldoende blijken te zijn.
– Met betrekking tot de pensioenpremie hebben partijen, betrokken bij de cao, het voornemen om lange(re) termijn afspraken te maken. Gedacht wordt aan het vaststellen van een maximale premiehoogte en welke maatregelen genomen worden wanneer deze premiehoogte overschreden wordt.

Bron: CNV Vakmensen, 4 juli 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.