"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer zzp’ers positief over hun financiële situatie

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden.

Het merendeel is niet afhankelijk van hun grootste klant. Acht procent geeft aan vrijwel volledig afhankelijk te zijn van één opdrachtgever. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

ZZP - manier van klantenwerving, bron CBS, TNO
Zzp’ers en hun manier van klantenwerving , CBS / TNO 2017

Zzp’ers in de bouw positief
Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de financiële situatie van hun onderneming, hun inkomen en hun werkzekerheid. Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat de financiële situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is licht gedaald van 27 tot 24.

Bron: CBS, 11 juli 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.