"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inhuur externen fors gestegen bij de overheid

Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar veel meer geld uitgegeven aan het inhuren van extern personeel.

Uit onderzoek van het AD onder 148 bestuursorganen blijkt dat de uitgaven aan externe inhuur in twee jaar tijd met 19 procent zijn gestegen, tot 2,4 miljard euro in 2016. Steeds meer ministeries overschrijden de rijksnorm (de ‘Roemer-norm’) die bepaalt dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten naar externe inhuur mag gaan.

Het ministerie van Financiën spande de kroon, het huurde voor 272 miljoen euro externe kennis in om orde op zaken te stellen bij de Belastingdienst. Ook andere ministeries waren fors meer kwijt. De ministeries betaalden vooral veel aan externe ict-ers.

Bron: AD, 14 juli 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.