"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hans Tönjann, directeur abflexkracht, lid van RvC van AB Job Service B.V.

Vanaf 21 juni jl. is Hans Tönjann, directeur van abflexkracht, benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van AB Job Service.

Abflexkracht is sinds 2000 aandeelhouder van AB Job Service, een arbeidsbemiddelingsbureau op de Poolse markt met kantoren in o.a. Kielce, Lublin en Opole.

Hans Tönjann: ‘Het vinden van gemotiveerde en bekwame medewerkers wordt een steeds grotere uitdaging. Er zijn sectoren waar nog nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor te vinden zijn. Dat geldt ook voor de agrarische sector. Gelukkig lukt het ons nog steeds om de beste medewerkers te werven en selecteren in binnen- en buitenland. Dat komt omdat wij een daadkrachtig eigen recruitment team in huis hebben. Daarnaast maken wij gebruik van verschillende professionele arbeidsbemiddelingsbureaus in Europa. Eén van de bureaus is AB Job Service, zij werven en selecteren vooral kandidaten in Polen.’

‘Wij moeten harder zoeken en letterlijk alle zeilen bijzetten om het groeiende tekort aan bekwaam personeel bij onze klanten op te lossen. Met onder andere de inzet van AB Job Service kunnen wij onze wervingsactiviteiten in het buitenland verder opschalen en optimaliseren. Daardoor kunnen we, ook bij een stijgend volume aan vacatures, de plaatsingen blijven realiseren. In die zin hebben wij als aandeelhouder een groot belang in AB Job Service’, aldus Tönjann.

Als lid van de Raad van Commissarissen bestaat de kerntaak uit toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen AB Job Service.
Tönjann vertelt: ‘Ik vind het leuk om als commissaris deel uit te maken van deze club. Naast het geven van advies wil ik ook een sparringpartner zijn voor de directie. Op die manier kan ik een positieve bijdrage leveren aan het succes van AB Job Service.’

Bron: abflexkracht, 7 juli 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.