"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2016-2019

| Download CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten |


CAO-naam
CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten

Download Onderhandelingsresultaat CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2016-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten 2016-2019 (14-06-17)

Looptijd
3 jaar: van 1 juli 2016 tot 1 juli 2019.

Loonmutaties
– 1,75% loonsverhoging per 1 juli 2017
– 1,75% loonsverhoging per 1 januari 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Een Protocol over de toepassing van de cao (werkingssfeer) waarin het principe wordt gedeeld dat er geen verdringing van (ziekte)vervangingswerk en concurrentie op arbeidsvoorwaarden mag plaatsvinden.
– Dat de Arbeidstijdenwet (ATW) nageleefd dient te worden.
– Een verbetering van artikel 46 over het Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
– Over de ontwikkelagenda (scholing) gaan de partijen het tijdens de looptijd van de cao nog hebben. Intussen waarderen werkgevers wel hun collectieve scholingsbudget op van 0,3% naar 0,5%.
– De fiscaal vriendelijke tegemoetkoming in de vakbondscontributie blijft gehandhaafd.
– Over het jaarurenmodel is afgesproken om daar nu geen wijzigingen in aan te brengen. Tijdens de looptijd van de cao gaan de partijen hier nog wel nader op in mede in relatie tot de ATW.
– De kledingvergoeding wordt verhoogd van €75 naar €110.
– Tijdens de looptijd van deze cao onderzoeken de partijen de behoefte, eventuele bestaande middelen en kosten van een seniorenregeling op basis van de ‘80-90-90’-regeling. De uitkomst kan input zijn voor een volgend cao-overleg.
– Er wordt een Landelijk Regulier Overleg (LRO) in gesteld waarin tijdens de looptijd van deze cao, twee keer per jaar, de actualiteiten en ontwikkelingen in de branche wordt gesproken. Daarnaast werken de partijen dan nog aan de Seniorenregeling en eventuele ontziemaatregelen, een ATW-onderzoek naar wet en praktijk, een collectief of een persoonsgebonden scholing/ontwikkeling/loopbaan budget en wordt er gewerkt aan het verbeteren van de leesbaarheid van de cao.

Bron: CNV Vakmensen, 20 juni 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.