"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

2 op de 10 hybride professionals ervaart integriteitsconflicten

74 procent van de hybride professionals erkent dat hybride arbeidsrelaties kunnen leiden tot integriteitsconflicten.

2 op de 10 hybride professionals ervaart ook daadwerkelijk weleens integriteitsconflicten door deze arbeidsvorm. 54 procent geeft aan voorafgaand aan het aangaan van dit type arbeidsrelatie afspraken te maken over hoe dit type conflict kan worden voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek van sourcing partner FastFlex naar hybride arbeidsrelaties, de combinatie van ondernemerschap met een vaste baan, onder 285 respondenten.

Integer handelen betekent het voorkomen van belangenverstrengelingen en het duidelijk maken van de eigen positie in potentiële conflictsituaties. Ook omvat het loyaliteit aan de organisatie waarvoor men werkzaam is. Wanneer de professional gelijksoortige werkzaamheden verricht vanuit verschillende functies kan hier een conflict ontstaan in verband met concurrentie. 28 procent van de hybride professionals geeft aan weleens wrijving te voelen als het gaat om het afwegen van diverse belangen.

“Het op voorhand maken van afspraken biedt hierbij uitkomst”, zegt Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex. “Wanneer zorgen vooraf uitgesproken worden kan er gezocht worden naar een prettige werkvorm voor beide partijen. Op die manier kunnen zowel professionals als organisaties profiteren van de voordelen die deze arbeidsvorm met zich meebrengt. Een voordeel is bijvoorbeeld dat het werkplezier vergroot wordt door ondernemerschap met een baan te combineren. Er is immers meer variatie. Daarnaast groeit de betrokkenheid, omdat de professional vanuit eigen ervaring in het ondernemerschap het grotere geheel beter in beeld heeft. Ook kan de hybride professional zorgen voor nieuwe inzichten.”

Whitepaper
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het whitepaper ‘Maak plaats voor de hybride professional’, geschreven door FastFlex. In het whitepaper wordt dieper ingegaan op het fenomeen en worden handvatten gegeven waarmee de werkgever en de hybride professional een optimale samenwerking kunnen bereiken.

Bron: FastFlex, 20 juni 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.