"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO GAO 2017-20189 mei 2017

CAO-naam
CAO Onderwijsadviesbureaus
CAO GAO

Download Onderhandelingsresultaat CAO GAO 2017-2018
> Onderhandelingsresultaat CAO GAO 2017-2018 (25-04-17)

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 januari 2017 tot en met 31 januari 2018.

Loonmutaties
– 1,00% (incidentele) loonsverhoging per 1 januari 2017
– 1,00% loonsverhoging per 1 juni 2017
– 0,50% (incidentele) loonsverhoging per 1 januari 2018
– 0,50% loonsverhoging per 1 januari 2018

Arbeidsvoorwaarden
– De BHV-toelage wordt verhoogd van € 8.75 naar € 12.50 per maand.
– Het aantal jaargesprekken tussen werkgever en werknemer wordt teruggebracht van drie naar twee.
– Er worden kaders uitgewerkt voor de situatie waarin er, in overleg tussen werkgever en werknemer, voor demotie wordt gekozen. Zie voor meer informatie over de gevolgen van demotie voor salaris en pensioen het onderhandelingsresultaat.
– De reparatie van de WW geschiedt conform de landelijke afspraken.

Bron: CNVO, 25 april 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.