"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Voortgezet onderwijs vreest monopoliepositie detacheerders

In het voortgezet onderwijs woedt een discussie over de rol van detacheringsbureaus, zoals Maandag, die schaarse docenten uit de markt halen, zelf in dienst nemen, om ze tegen hoge kosten weer aan te bieden bij scholen.

Het gaat vooral om de werving van leraren voor exacte vakken en talen.

Leraren in Actie (LIA) heeft hierover in april een brief gestuurd naar de Tweede Kamerfracties. ‘Maandag parasiteert op het lerarentekort,’ vindt LIA. Lees de brief en diverse reacties

Peter Kwint, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft er 20 april vragen over gesteld aan Jet Bussemaker, demissionair Minister van OCW. Lees meer

Een groep schoolbesturen uit Zuid-Holland heeft er deze week een brandbrief over gestuurd aan Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad.

Bron: LIA, 15 april, zie ook BNR, 8 mei 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.