"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Bevrijdingsdag, 5 mei – waar heeft een uitzendkracht recht op?


Goeie vraag!

Feestdagen zelf vallen niet onder de inlenersbeloning, alleen de eventuele toeslag die wordt betaald op een feestdag valt onder de inlenersbeloning. In de cao van zowel ABU als NBBU is 5 mei alleen in de lustrumjaren een feestdag, dus in 2017 is Bevrijdingsdag geen feestdag volgens die cao’s.

5 mei is in de meeste cao’s alleen in de lustrumjaren een feestdag, net als in de cao van ABU en NBBU. Als een uitzendkracht niet werkt, heeft hij recht op feestdagvergoeding. Bij een contract mét uitzendbeding is dat het bedrag wat hij heeft opgebouwd als individuele feestdagreservering óf, doorbetaling van het naar het arbeidspatroon vastgestelde aantal arbeidsuren. De uitzendkracht die een contract zonder uitzendbeding heeft, krijgt de feestdag altijd doorbetaald op basis van zijn arbeidspatroon.

Stel dat een inlener 5 mei nooit erkent als een feestdag, dan betekent dit voor de uitzendkracht dat er, wanneer er toch wordt gewerkt op die dag, ook geen sprake is van extra toeslagen, omdat het vaste personeel die ook niet ontvangt. Dit zou dan in theorie betekenen dat de uitzendkracht beter niet kan werken: hij ontvangt immers vanuit de uitzendcao’s wél een doorbetaling.

Soms lost een uitzendorganisatie dit zelf op door naast de gewerkte uren toch ook een aantal feestdaguren uit te betalen, zodat er per saldo rond de 150% wordt verdiend.

De omgekeerde situatie komt ook voor: bij de inlener is 5 mei ieder jaar een feestdag. Als het bedrijf dan gesloten is, heeft de uitzendkracht pech. Hij krijgt geen loon doorbetaald, want volgens de cao van ABU of NBBU is het geen feestdag. Als de uitzendkracht wél zou kunnen werken bij zijn inlener, dan is dat extra aantrekkelijk. Hij krijgt zijn uurloon plus de feestdagtoeslag, dankzij het bij de inlener geldende beleid.

Bron: Nettie Alkema, FlexKnowledge

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.