"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Sabic 201712 april 2017

CAO-naam
CAO Sabic Innovative Plastics

Download Eindbod CAO Sabic 2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,60% loonsverhoging per 1 januari 2017
– €125,- eenmalige uitkering op fulltime basis voor medewerkers in dienst op 1 april 2017.

Arbeidsvoorwaarden
– Een verhoging van het persoonlijk budget in het kader van duurzame inzetbaarheid met 0,2 procent
– Er komt een studiegroep voor duurzame inzetbaarheid. De studiegroep bestaat uit een afvaardiging van werkgever, ondernemingsraad en vakbonden
– Werkdruk; voor compounding zal een werkgroep worden opgericht die de werkdrukbeleving verder zal onderzoeken
– De werkgeversbijdrage WGA premie wordt ongewijzigd voortgezet
– Doel is 40 stageplaatsen te creëren met nadruk voor studenten uit de regio
– Werkervaringsplaatsen voor 10 Wajongers en vijf jeugdwerklozen wordt nagestreefd
– Overleg over het derde WW jaar vindt plaats zodra daar aanleiding toe is
– De vakbondscontributie fiscaalvriendelijk verrekenen blijft mogelijk
– De AWVN bijdrage blijft gehandhaafd.

Bron: CNV Vakmensen, 6 april 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.