"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

OVAL: ‘Voldoende baankansen ontslagen bankmedewerkers’

Minstens zestig procent van de ontslagen medewerkers uit de bank- en verzekeringssector kan binnen een jaar weer aan de slag.
OVAL
Tot die conclusie komt OVAL, de brancheorganisatie voor dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit, op basis van gegevens van de aangesloten loopbaanbedrijven. Deze bedrijven hebben meer dan tweeduizend mensen uit deze sector al succesvol begeleid naar ander werk.

Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer investeren in bij- en omscholing, outplacement en werknemers marktconforme arbeidsvoorwaarden accepteren. Mensen jonger dan 35 jaar met goede digitale en socialmediavaardigheden die marktconforme voorwaarden aanvaarden hebben de meeste kans om aan het werk te komen.

Minder banen
Massaontslagen door reorganisaties zorgen ervoor dat duizenden mensen in de financiële sector de komende jaren op straat komen te staan. Volgens cijfers van het UWV zullen er in 2017 naar verwachting 56.000 minder banen in deze sector zijn dan in 2007. De toenemende daling is te wijten aan de opkomst van de dienstverlening via internet, zoals online betalingen en het afsluiten van verzekeringen via websites.

Het UWV is somber gestemd over het aantal medewerkers dat na ontslag weer een baan vindt. Uit hun cijfers blijkt dat de financiële dienstverlening met 38 procent de laagst scorende sector is waar mensen binnen een jaar werk vinden. Volgens OVAL is een veel hoger percentage haalbaar, maar daarvoor is wel een aantal acties nodig.

Belemmeringen
Van de voorspelde dreiging van grootschalige werkloosheid is volgens de brancheorganisatie geen sprake. Volgens OVAL is er echter wel een aantal concrete belemmeringen om snel een nieuwe baan te vinden: de ontslagregelingen zijn te ruimhartig en geven verkeerde prikkels. “Er is een lange periode van volledig salarisbehoud en dat stimuleert niet om snel een nieuwe baan te zoeken”, aldus Petra van de Goorbergh, directeur OVAL. “Een snel afscheid draagt over het algemeen bij aan succes.” Ook tijdige bij- en omscholing zijn belangrijke factoren. “Het hebben van zogenaamde eenentwintigste-eeuwse vaardigheden is een must. Het MKB staat te springen om mensen die naast de administratieve taken zorgen voor de website, modernere klantcontacten en social media.”

Bron: OVAL, 14 maart 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.