"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ZP Facts – Schijnzelfstandigheid in onze buurlanden

ZP Facts Schijnzelfstandigheid in onze buurlanden

In deze editie van ZP Facts aandacht voor schijnzelfstandigheid in onze buurlanden. Hoe prangend is dit onderwerp eigenlijk buiten de landsgrenzen?

Zelfstandigen goed vertegenwoordigd
In Nederland groeit het aantal zelfstandigen sterker dan in onze buurlanden. De relatieve aantallen in België en het Verenigd Koninkrijk blijven echter zeker niet achter. Duitsland heeft een relatief kleiner aandeel zelfstandigen, mogelijk gerelateerd is aan de hoge mate van werknemersbescherming. In ieder land zijn de zelfstandigen goed vertegenwoordigd, variërend van 5 tot 10 procent van de beroepsbevolking.

percentage zzp europa

Schijnzelfstandigheid neemt fors toe
Het probleem staat hoog op de Europese politieke agenda. Op 9 maart 2016 werd het ‘EU Platform to Tackle Undeclared Work’ gepubliceerd, een voorbeeld van een agendapunt waarin getracht wordt om schijnzelfstandigheid te reduceren. Schijnzelfstandigheid is een lastig definieerbaar begrip. Als eenduidige definitie voor schijnzelfstandigheid is in de onderstaande figuur gebruikt:

Zelfstandigen van wie de werkcondities erg lijken op die van werknemers, omdat ze maar één opdrachtgever hebben, geen personeel kunnen aannemen en geen inspraak in hun bedrijfsvoering hebben.

schijnzelfstandigen naar verhouding europa

In de figuur is te zien dat het aandeel van deze groep in Europa 10 procent van alle zelfstandigen is. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland tellen in vergelijking met België en Nederland het grootste percentage zelfstandigen waarvan de werkcondities lijken op een dienstverband.

Het volledige rapport van ZP Facts is kosteloos te downloaden op www.zpfacts.nl.

Bron: ZP Facts, 8 februari 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.