"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Volksbank 201715 februari 2017

CAO-naam
CAO Volksbank

Download Onderhandelingsresultaat CAO Volksbank 2017
> Onderhandelingsresultaat CAO Volksbank 2017 (06-02-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van een jaar van van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,0% loonsverhoging per 1 mei 2017.

Met ingang van volgend jaar wordt de beoordelingstoeslag vervangen door een vaste toeslag van 2.5% van het salaris. Deze toeslag telt mee voor het vakantiegeld, is pensioendragend en gaat mee met de structurele cao-loonsverhogingen. Het geldt voor medewerkers die nu in dienst zijn.

Arbeidsvoorwaarden
– De beoordelingstoeslag over 2017 is gelijk aan die van vorig jaar.
– De meerwerkvergoeding wordt vereenvoudigd en versoberd: voor overwerk ontvang de werknemer:
– ma t/m vr vóór 21.00 uur: 125%;
– ma t/m vr na 21.00 uur en za vóór 17.00 uur: 150%;
– ma ná 17.00 uur tot ma 07.00 uur: 200%.
– De 58+-regeling (4 uur minder werken, 2 uur minder salaris, volledige pensioenopbouw) kan niet meer ingaan op 58-jarige leeftijd, maar vanaf vijf jaar voor de pensioenrichtleeftijd.
– De aanvullingsregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid (na twee jaar ziekte) wordt evenwichtiger, dat wil zeggen in sommige situaties wel iets minder, maar wel veel langer (tot aan AOW-leeftijd). Voor mensen met een laag arbeidsongeschiktheidspercentage (Bron: De Unie, 10 februari 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.