"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Herstel arbeidsmarkt Transport en Logistiek zet door

De omzet groeit, het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs neemt snel toe en het aantal chauffeurs dat op zoek is naar werk neemt af.

Sectorinstituut Transport en Logistiek ziet in de ‘Arbeidsmarktrapportage beroepsgoederenvervoer over de weg en logistiek 2016’ een verder herstel van de sector in 2016. Er worden tekorten verwacht op de arbeidsmarkt. Daarbij stijgt het belang om huidige werknemers te behouden voor de sector.

In 2016 profiteerde de sector van de aangetrokken Nederlandse economie. In het beroepsgoederenvervoer groeide de omzet in 2016 ten opzichte van het jaar daarvoor. Binnenlandse bestedingen en de groei van de bouwsector (met name woningbouw) zorgden voor een impuls.

De arbeidsmarktrapportage 2016 is tot stand gekomen in samenwerking met de sociale partners CNV Vakmensen, FNV Transport en Logistiek, VVT (Vereniging Verticaal Transport) en TLN. De uitvoering lag in handen van het Sectorinstituut Transport en Logistiek en is mogelijk dankzij bijdrages van SOOB.

Conclusies uit de arbeidsmarktrapportage:
• Het aantal faillissementen in de sector blijft dalen.
• De vraag naar arbeid in het beroepsgoederenvervoer de komende jaren sneller groeit dan het aanbod van personeel. Voor de logistiek geldt dit in versterkte mate.
• Het aantal vacatures (openstaande en nieuwe) neemt snel toe. In meerdere arbeidsmarktregio’s is vrachtwagenchauffeur inmiddels een veel gezochte functie. De vacaturegraad voor chauffeurs is in het eerste en tweede kwartaal van 2016 gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
• Meer aandacht voor ketensamenwerking en logistieke planning zorgt voor een groeiende vraag naar hogere logistieke functies zoals logistiek manager en planner.
• In 2016 is de groep bedrijven die verwacht dat het aantal vacatures hoger is dan vorig jaar, flink gegroeid. In 2015 verwachtte 23% en in 2016 46% van de bedrijven meer openstaande vacatures te zullen hebben. Ook denkt de helft van de werkgevers dat 2016 voor hun bedrijf een beter jaar wordt dan 2015.
• De gemiddelde leeftijd in de sector stijgt en werknemers moeten steeds langer doorwerken. Het pensioen werkend bereiken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een groot deel van de werknemers ziet belemmeringen zoals lichamelijke klachten of stress.
• Het gemiddelde verzuimpercentage in de sector in 2015 was 4,3%. Oudere werknemers verzuimen gemiddeld meer dagen dan jongere werknemers. Gezien de stijgende leeftijd kan het verzuim in de toekomst toenemen.
• In de sector beoordeelt 90 procent van de werknemers hun gezondheid als goed tot uitstekend. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse beroepsbevolking.
• Zeer positief is dat bijna driekwart van de werknemers in de sector tevreden is met zijn werk en ook de bevlogenheid is hoog.

Download hier de arbeidsmarktrapportage 2016.

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek, 7 februari 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.