"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Source en HeadFirst bereiken overeenstemming over fusie

Source Group heeft overeenstemming bereikt over de fusie met HeadFirst. 

De combinatie zal de naam HeadFirst Source Group N.V. gaan dragen.

De fusie komt tot stand door de verwerving van 100% van de aandelen van HeadFirst Houdstermaatschappij en 100% van de aandelen van Designated Professionals. HeadFirst Houdstermaatschappij wordt verworven voor een bedrag van 30 miljoen euro, terwijl met de verwerving van Designated Professionals een investering van 3 miljoen euro is gemoeid.

Marktleider
HeadFirst Source Group wordt door deze fusie marktleider op het gebied van inhuur van extern personeel, contracting, payrolling en matchmaking. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals via de groep. Op basis van de geschatte operationele resultaten voor 2016 ontstaat een combinatie met een omzet van circa 450 miljoen euro, een genormaliseerde EBITDA van meer dan 6 miljoen euro en een nettowinst (voor amortisatie) van 4 miljoen euro.

Focus op synergie
HeadFirst Source Group zal zich in de eerste twaalf maanden na het samengaan focussen op het behalen van substantiële synergievoordelen. Die zijn gelegen in:

  • Additionele dienstverlening aanbodzijde
  • Gebruik online platform Select
  • Bredere portefeuille opdrachtgevers en spreiding discipline
  • Uitbreiding netwerk en database leveranciers en zelfstandig professionals
  • Shared Service Center
  • Grootste intermediair van Nederland

Management en organisatie
Beide ondernemingen zullen hun opdrachtgevers en klanten vanuit hun eigen organisatie blijven benaderen en bedienen. Ten behoeve van de aansturing van de organisatie wordt één directieteam samengesteld bestaande uit directieleden van beide organisaties.

Overnamesom & financiering
De overname wordt gefinancierd uit een viertal bronnen:

  • Aandelenbelang verkoper
  • Emissie
  • Additioneel vreemd vermogen
  • Vendor loan

Verdere groei na 2017
Doelstelling van HeadFirst Source Group is een verdere groei van de omzet en een verbetering van de marge. In dat kader wordt de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel in de jaren 2018 en 2019 met tenminste 15 procent per jaar zal toenemen.

Bron: Source Group, 27 december 2016

Value8 houdt meerderheid aandelen
Value8, de investeringsmaatschappij van Peter Paul de Vries, heeft een belang van 65% in Source. Value8 neemt deel aan de aandelenemissie en houdt een belang van meer dan 50% in de samengevoegde bedrijven.

Bron: FD, 22 december 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.