"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rekenregels per 1 januari 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 januari 2017 bekend gemaakt.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Rekenregels 1 januari 2017 incl. bijlage I.1 en I.2

Rekenregels 1 januari 2017: bijlage II.1, II.2 en II.3

Rekenregels 1 januari 2017: bijlage II.4, II.5 en II.6

Bron: Rijksoverheid, 23 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.